ပါဝင္ေသာပစၥည္း-ဒီကြာလီနီယမ္ ဆိုဒီယမ္ ၀.၂၅မီလီဂရမ္။
ေဆးပံုစံ-ငံုေဆးျပား။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား- လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ သြားကိုက္ျခင္း၊ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း၊
အာေခါင္နွင့္ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္းမ်ား၊ပါးစပ္အတြင္း ခၽြဲေျမွးမ်ား ပိုး၀င္ျခင္း။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- ၁ လံုး ငံုထားရန္၊ ၄ နာရီျခား တစ္ခါ သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား၊

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)