ပါ၀င္ေသာေဆး-Ornidazole။

ေဆးပံုစံ-ေဆးျပားပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-အမီးဘားဝမ္းကိုက္ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါႏွင့္ အသည္းျပည္တည္ျခင္း၊ ဝမ္းေလ်ာျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း၊ သားေမြးလမ္းေၾကာင္းတြင္ျဖစ္ေသာ ကပ္ပါးပိုးေရာဂါမ်ား၊ ေလမဲ့ေပါက္ဖြားေသာ ပိုးမ်ား။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- ၅၀၀မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ ၂ၾကိမ္။ ကေလးမ်ားတြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ေရာဂါေပၚမူတည္၍ ေဆးပမာဏကို ခ်ိန္ညွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာနွင့္ တြဲေသာက္ရန္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-ခ်ာခ်ာလည္ မူးတတ္သူမ်ား၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးေနသူမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား သတိျပဳ သံုးစြဲပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ခ်ာခ်ာလည္မူးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အေရျပားတြင္ အနီစက္ အကြက္မ်ားထြက္ျခင္း။
အျခား ေဆး၀ါးမ်ားနွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ား-အရက္ျဖတ္ေဆးကဲ့သို႔ လကၡဏာမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေသြးက်ဲေဆးမ်ားနွင့္ တြဲမေသာက္သင့္ပါ။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)