ဘိုင္အိုဂ်တ္ဆစ္

ပါဝင္ေသာပစၥည္း-ပါရာစီတေမာ ၅၀၀ မီလီဂရမ္
ေဆးပံုစံ-ေဆးျပားပံုစံ
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ရာသီလာခ်ိန္နာက်င္ျခင္း ၊ၾကြက္သားမ်ားနာက်င္ျခင္း၊ အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊
စေသာၾကြက္သားနွင့္အရုိး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ နာက်င္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေအးမိျခင္း ႏွင့္ဖ်ားနာျခင္း အမိ်ဳးမ်ိဴး။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း-လူၾကီး ၁-၂ ျပား တစ္ေန႕ ၃ၾကိမ္၊ ကေလးၾကီးမ်ား ၁/၂ -၁ ျပား တစ္ေန႔ ၃ၾကိမ္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာစားျပီးမွ ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ဤေဆးသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းေသာေဆးျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္အေရျပားနွင့္ ေသြးနွင့္
ပက္သက္ေသာျပႆနာမ်ား၊ ဓာတ္မတည့္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္-ေက်ာက္ကပ္နွင့္ အသည္းမေကာင္းသူမ်ား ေဆးပမာဏ ခ်ိန္ညွိ၍ ေသာက္သင့္ပါသည္။
တြဲဖက္ အသံုးမျပဳသင့္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား- အရက္၊ ေသြးက်ဲေဆးမ်ား၊ အက္ပရင္၊ အသည္းကိုထိခိုက္ေစေသာေဆးမ်ားနွင့္
အသည္းတြင္းရွိ အန္ဇိုင္းမ်ား အလုပ္ျမန္ေစေသာေဆးမ်ားနွင့္ တြဲဖက္ေသာက္သံုးျခင္း မျပဳသင့္ပါ။