Home Knowledgebase Bioflor

ဘိုင္အိုဖေလာ ( Bioflor )

ပါဝင္ေသာပစၥည္း- saccharomyces boulardii
ေဆးအမ်ိဳးအစား- ၀မ္းမေလ်ာေစေသာေဆး
ေဆးပံုစံ- ေဆးေတာင့္ပံုစံ ၂၅၀ မီလီဂရမ္
ေဆးမႈန္႔ပံုစံ ၂၅၀ မီလီဂရမ္
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-ဝမ္းေလၽႇာျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ၀မ္းေလ်ာျခင္း နွင့္ အစာကို ပိုက္ျဖင့္ေကၽြးရေသာ
သူတြင္ျဖစ္တတ္ေသာ ၀မ္းေလ်ာျခင္းကို ကာကြယ္ရန္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- တစ္ခါေသာက္ ၁-၂လံုး တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ သို႔ ႏွစ္ၾကိမ္
ေဆးမႈန္႔ ၁-၂ထုပ္ တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ သို႔ ႏွစ္ၾကိမ္
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာနွင့္တြဲေသာက္ရန္။ ေဆးမႈန္႔ကို ေရေအး သို႔ အရည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဖ်ာ္ေသာက္နိုင္ပါသည္။
ေရေႏြး သို႔ ေရခဲေရျဖင့္ မေဖ်ာ္သင့္ပါ။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး- တစ္ခါတစ္ရံ ဗိုက္ေအာင့္တတ္ပါသည္။
အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-မရွိ။
တြဲဖက္အသံုးမျပဳသင့္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား- မႈိသတ္ေဆး ေသာက္ေဆးနွင့္ ထိုးေဆးမ်ား။
အရက္နွင့္တြဲဖက္ေသာက္သံုးျခင္း မျပဳရ။