ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား-၅မီလိလီတာတြင္ ထရိုင္ပရိုလစ္ဒင္း ၁.၂၅ မီလီဂရမ္ နွင့္ ဆူဒိုအက္ဖဒရင္း ၃၀ မီလီဂရမ္။

အသံုးျပဳေသာ ေရာဂါမ်ား
-နွာပိတ္ျခင္း နွင့္ အဆုတ္ခြၽဲၾကပ္ျခင္း၊
-ဖ်ားနာျခင္း၊
-ထိပ္ကပ္နာ။

ေဆးအၫႊန္း
-အသက္ ၁၂နွစ္အထက္နွင့္ လူႀကီးမ်ား- ၁၀မီလီလီတာ တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္၊
-၆နွစ္မွ ၁၂နွစ္ကေလး – ၅မိလီလီတာ တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္၊
– ၂နွစ္မွ ၅နွစ္ကေလး – ၂.၅မိလီလီတာ တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္။

အသံုးမျပဳရမည့္ အေျခအေနမ်ား
-ဓာတ္မတည့္သူမ်ား၊
-စိတ္ေရာဂါေဆးမ်ား သံုးစြဲေနရသူမ်ား။

သတိျပဳရန္
– ေထာင့္က်ဥ္း ေရတိမ္၊
-ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊
-ဆီးေအာင့္ျခင္း၊
-ပန္းနာရင္ၾကပ္ ရွိသူမ်ား၊
-နွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါ၊
-ဆီးႀကိိတ္ႀကီးျခင္း၊
-ေက်ာက္ကပ္နွင့္ အသည္း ထိခိုက္ျခင္း၊
-ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊ နို႔တိုက္မိခင္မ်ား။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
-စိတ္အာရံု မစူးစိုက္နိုင္ျခင္း၊
-နံုးျခင္း၊ မူးေဝျခင္း၊
-ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊
-ႂကြက္သားမ်ား အားယုတ္ျခင္း၊
-ပ်ိဳ႕ျခင္း၊အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလ်ာျခင္း၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊
-ဗိုက္နာျခင္း၊
-ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အျမင္ေဝဝါးျခင္း၊
-နားအူျခင္း၊
-စိတ္က်ျခင္း၊
-စိတ္ဆတ္ျခင္း၊ စိတ္ပူပန္ျခင္း၊
-နွလံုးတုန္ျခင္း၊ လက္ေျခတုန္ျခင္း၊
-အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊
-ခံတြင္းပ်က္ျခင္း။