ပါဝင္ပစၥည္း-
Amiodarone
-အမ္မီရိုဒရုန္း ၁၀၀မီလီဂရမ္။

ထုတ္ပိုးမႈပံုစံ
၁၀၀မီလီဂရမ္ ေဆးျပား ဆယ္လံုးတစ္ကဒ္။

အသံုးျပဳေသာ ေရာဂါမ်ား
၁။ ျပန္ျဖစ္ေသာ နွလံုးတုန္ျခင္းမ်ား၊
၂။ နွလံုးစည္းခ်က္ မမွန္ျခင္းမ်ား။

ေဆးအၫႊန္း
လူႀကီး – ပထမပတ္မွ တတိယပတ္အတြင္း ၈၀၀မွ ၁၆၀၀ မီလီဂရမ္ကို အာနိသင္ျပသည္အထိ ေန႔စဥ္ေသာက္ရန္၊
အာနိသင္ျပၿပိးေနာက္ ၆၀၀မွ ၈၀၀ မီလီဂရမ္ ေန႔စဥ္ တစ္လေသာက္ရန္၊
ထို႔ေနာက္ ေန႔စဥ္ ၄၀၀မီလီဂရမ္ျဖင့္ ထိန္းရန္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဆရာဝန္နွင့္ တိုင္ပင္၍ ေသာက္ရန္၊
ေဆးကို မျပတ္တမ္း ေသာက္ရန္။
အစာမေၾကျဖစ္ပါက အစာစာၿပိးမွ ေသာက္ပါ။

ေဆးမေသာက္သင့္ေသာ အေျခအေနမ်ား
၁။ ေဆးနွင့္ ဓာတ္မတည္ျခင္း၊
၂။ နွလံုးအာရံုေၾကာပိတ္ျခင္း အဆင့္ ၂နွင့္ အဆင့္ ၃၊
၃။ နွလံုးစည္းခ်က္ ေနွး၍ သတိလစ္ဖူးျခင္း။

သတိျပဳရန္
၁။ မ်က္ၾကည္လႊာတြင္ အနည္ထိုင္သူမ်ား
၂။ ေနေလာင္ဒဏ္မခံနိုင္သူမ်ား၊
၃။ လည္ပင္းႀကီး ေရာဂါ ျဖစ္နိုင္သူမ်ား၊
၄။ အဆုတ္မေကာင္းသူမ်ား၊
၅။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နင့္ နို႔တိုက္မိခင္မ်ား သတိနွင့္သံုးစြဲရန္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
၁။ နံုးျခင္း
၂။ ေျခ၊ လက္မသယ္ခ်င္ျခင္း၊
၃။ ေျခ၊ လက္တုန္ျခင္း၊
၄။ အာရံုေၾကာမ်ား အားနည္း၍ ထံုျခင္း၊ က်ဥ္ျခင္း၊
၅။ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊
၆။ အန္ျခင္း၊
၇။ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊
၈။ အမ်ိဳးသားမ်ား ေဝွးေစ့ေယာင္ျခင္း၊ ရင္သားႀကိးလာနိုင္ျခင္း၊
၉။ အမ်ိဳးသမိးမ်ား ရင္သားႀကီးလာကာ နို႔သက္နိုင္ျခင္း။

အျခားေဆးမ်ားနွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ား
၁။ ဒိုင္ေဂါက္ဆင္ အာနိသင္ကို မ်ားေစနိုင္ျခင္း၊
၂။ ဝါဖရင္ အုပ္စု ေသြးက်ဲေဆးမ်ားကို အားေပးျခင္း။