ပါ၀င္ေသာေဆး-Amikacin sulfate။

ေဆးပံုစံ-ထိုးေဆးပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-gram(-) ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပင္းထန္ေရာဂါမ်ား၊ ဘက္တီးရီးယားပိုး ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း၊ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္း၊ အရိုးအဆစ္မ်ား၊ ဦးေႏွာက္၊ အေရျပားမ်ားတြင္ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပင္းထန္ေရာဂါမ်ား၊ မီးေလာင္နာႏွင့္ ခြဲစိတ္လူနာမ်ားပိုးဝင္ျခင္း။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း-ပိုးသတ္ေဆး အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္အတြက္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ သံုးစြဲသင့္ပါသည္။ အသက္အရြယ္၊ ႏွင့္ ေရာဂါ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ေဆးပမာဏကြာျခားပါသည္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသူမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နွင့္ နို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ လမေစ့ေသာကေလးမ်ား နွင့္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္ သတိျပဳသံုးစြဲပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-အၾကားအာရံုထိခိုက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္ျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ားအားနည္း၍ မလႈပ္ရွားနိုင္ျခင္း၊ အသက္ရူၾကပ္ျခင္း။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)