Home Knowledgebase Albendazole

အယ္လ္ဘန္ဒေဇာလ္ Albendazole

သန္ခ်ေဆးရည္

ထုတ္ပိုးမႈပံုစံ
အရည္

အသံုးျပဳေသာေရာဂါမ်ား
-တုတ္ေကာင္
-သန္လံုးေကာင္
-ခ်ိတ္သန္ေကာင္
-သန္ျပားေကာင္
-သန္ေကာင္ေသး
-အသည္းတြင္ သန္ျပားအိတ္ျဖစ္ျခင္း
-ဦးေနွာက္တြင္ သန္ျပားအိတ္ျဖစ္ျခင္း
-ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ သန္ဝမ္းသြားျခင္း

ေဆးအၫႊန္း
အသက္ ၂နွစ္ေအာက္အတြက္
-သန္လံုးနွင့္ ခ်ိတ္သန္ေကာင္ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ၁၀မီလီလီတာ တစ္ႀကိမ္သာ
-သန္ျပား ေရာဂါမ်ားအတြက္ ၁၀မီလီလီတာ တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္၊ သံုးရက္
သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေသာက္ပါ

သတိျပဳရန္
ေဆးမတည့္သူမ်ား
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား
နို႔တိုက္မိခင္မ်ား
အထက္ပါ လူမ်ားတြင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား မေတြရေသာ္လည္း မလိုပဲ မေသာက္ပါနွင့္
ဆရာဝန္နွင့္ တိုင္ပင္ပါ

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
-ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ခ်င္ျခင္း
-မူးေဝျခင္း
-ေခါင္းကိုက္ျခင္း
-အနီစက္ထြက္ျခင္း
-ဖ်ားျခင္းတို႔ ျဖစ္ခဲေသာ္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္