Home Knowledgebase Alamin SN

Alamin SN အလမင္း အက္စအင္န္

အသားဓာတ္အားျဖည့္ေဆး

ပါဝင္ပစၥည္း
အမိုင္နိုအက္ဆစ္ ေခၚ အသားဓာတ္၊ ဇိုင္လီေတာ
အလမင္း အက္စအင္န္ ၅- အမိုင္နိုအက္ဆစ္ ေခၚ အသားဓာတ္၊ ေဆာ္ဘီေတာလ္

ထုတ္ပိုးမႈပံုစံ
အေၾကာတြင္း သြင္းေဆး

အသံုးျပဳပံု
ေဆးရံုေဆးခန္းသံုး ျဖစ္သည္

ေဆးအၫႊန္း
ဤေဆးသည္ အေၾကာတြင္းသြင္းေဆး ျဖစ္သည္။
ေပးရမည့္ ပမာဏသည္ လူနာ၏ အသက္၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္နွင့္ ေရာဂါလကၡဏာေပၚ မူတည္ပါသည္။

အသံုးျပဳပံု
-အသားဓာတ္ အလြန္ေလ်ာ့နည္းေနသူမ်ား
-ျပင္းထန္စြာ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ား
-အထက္ပါလူမ်ား ခြဲစိတ္မႈမျပဳလုပ္မီ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္
အသားဓာတ္ ျဖည့္တင္းရန္ အသံုးျပဳသည္။

ေအာက္ပါလူနာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ မသင့္
-အသည္းေရာဂါျပင္းထန္၍ သတိေမ့ေနေသာ သို႔မဟုတ္ သတိလစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ လူနာမ်ား
-ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ျပင္းထန္အဆင့္ လူနာမ်ား
-ယူရီးယား မ်ားေသာလူနာမ်ား
-အသားဓာတ္ ဇီဝကမၼဆိုင္ရာ ေရာဂါရွင္မ်ား

သတိျပဳရန္
-နွလံုးအေမာေဖာက္ေနေသာ ေဝဒနာရွင္မ်ား
-အသည္းေရာဂါ ရွိသူမ်ား
-ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ရွိသူမ်ား

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
-ေဆးမတည့္သျဖင့္ အနီစက္မ်ားထြက္ျခင္း (ဤသို႔ျဖစ္ပြားပါက ေဆးသြင္းျခင္း ေခတၱရပ္ထားရန္)
-ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း
-ရင္တုန္ျခင္း
-ၾကက္သီးထျခင္း
-ပူလာျခင္း
-ေခါင္းကိုက္ျခင္း
-အေၾကာေနရာမွ နာက်င္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။