ထုတ္ပိုးမႈပံုစံေ-ဆးေတာင့္၊ ေဆးရည္၊

ေဆးအေၾကာင္း
ဤေဆးသည္ ဘက္တီးရီးယား ပိုးသတ္ေဆး ျဖစ္ပါသည္။ ကက္ဖလိုစပိုရင္ တတိယမ်ိဳးဆက္ ေဆးျဖစ္ၿပီး ဘက္တီးရီယား ဆဲလ္၏ အခြံကို ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ ပိုးသတ္ေသာ ေဆးျဖစ္သည္။

အသံုးျပဳပံုမ်ား
နိုင္စီးရီးယား ဂနိုးရီးေယး၊ ေဟးမိုးဖိလပ္စ္ အင္ဖလူအန္ေဇး၊ ေမာ္ရက္ဇယ္လား ကက္တာရဲလစ္စ္ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
-ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊
-ဆီးအိမ္ေယာင္ျခင္း၊
-ဆီးႁပြန္ေယာင္ျခင္း၊
-ေက်ာက္ကပ္ေယာင္၍ ျပည္တည္ျခင္း၊
-ဆီးပူေညာင္းက်ျခင္း၊
ပံုမွန္ေဆးကို ယဥ္ပါးေနေသာ၊
-နားျပည္ယိုျခင္း၊
-ေလႁပြန္ေယာင္ျခင္း၊
-အူေယာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါ တို႔တြင္ အသံုးျပဳသည္။

ေဆးအၫႊန္း
ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း။

သတိျပဳရန္
-၆လေအာက္ ကေလးမ်ား အသံုးမျပဳသင့္၊
-ကက္ဖလိုစပိုရင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားနွင့္ မတည့္သူမ်ား မသံုးရ၊
-အစာအိမ္နွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါမ်ား၊
-အူေယာင္ေရာဂါမ်ား၊
-ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နွင့္ နို႔တိုက္မိခင္မ်ား သတိနွင့္သံုးရန္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
-ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊
-ပ်ိဳ႕ျခင္း၊
-အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊
-ရင္ျပည့္ျခင္း၊
-ဗိုက္နာျခင္း၊
-ေလပြျခင္း၊
-ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မူးေဝျခင္း၊
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ဆိုး႐ြားစြာ ခံစားရပါက ေဆးရပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။