Home Knowledgebase ABvit

ABvit

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
အရည္ တစ္မီလီမီတာတိုင္း၌
-ဗီတာမင္ေအ ၂၅၀၀ အိုင္ယူ/ယူနစ္
-ဗီတာမင္ ဒီ၃ ၂၀၀ အိုင္ယူ
-ဗီတာမင္ ဘီ၁ ၀.၅ မီလီဂရမ္
-ဗီတာမင္ ဘီ၃ ၀.၅ မီလီဂရမ္
-ဗီတာမင္ ဘီ၆ ၀.၅ မီလီဂရမ္
-ဗီတာမင္ ဘီ၅ ၁.၅ မီလီဂရမ္
-ဗီတာမင္ ဘီ၂ ၅ မီလီဂရမ္
-ဗီတာမင္ စီ ၂၅ မီလီဂရမ္
-ဗီတာမင္ အီး ၂.၅ အိုင္ယူ
-ဇင့္ (သြပ္ဓာတ္) ၂၅ မီလီဂရမ္

အသံုးျပဳပံု
-ကေလးမ်ားအတြက္ အားေဆးျဖစ္သည္

ေဆးအၫႊန္း
-တစ္ႏွစ္အထက္ ကေလးျဖစ္လ်ွင္ တစ္ေန႔ ၂မီလီလီတာ
-တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးျဖစ္လ်ွင္ တစ္ေန႔ ၁မီလီလီတာ