ပါဝင္ပစၥည္း
Ketotifen fumerate။
ကီတိုတီဖန္ ဖ်ဴမရိတ္။

အသံုးျပဳေသာ ေရာဂါမ်ား
-ပန္းနာရင္ၾကပ္ ကာကြယ္ျခင္းနွင့္ ကုထံုး။
-ဓာတ္မတည့္ေသာ အေျခအေနမ်ား (ဥပမာ- ႏွာရည္ယိုနာေခ်ျခင္း၊ မ်က္စိနာျခင္း)တို႔ကို သက္သာေစရန္။

ေဆးအၫႊန္း
-လူႀကီး – စားပြဲတင္ဇြန္း တစ္ဇြန္း၊ တစ္ေန႔နွစ္ႀကိမ္။
ျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပိုတိုက္ရန္/ ဆရာဝန္နွင့္ တိုင္ပင္ရန္။
-၂နွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား- စားပြဲတင္ဇြန္း တစ္ဇြန္း၊ တစ္ေန႔နွစ္ႀကိမ္။

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ မသံုးသင့္
-ဆီးခ်ိဳက်ေဆးမ်ားနွင့္ တြဲေသာက္ျခင္းမျပဳရ
-ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား
-နို႔တိုက္မိခင္မ်ား။

သတိျပဳရန္
-ေဆးကုိ ၂ပတ္မွ ၄ပတ္အတြင္း မ်ဥ္းျဖတ္ရန္၊ ရုတ္တရက္ မျဖတ္ရ
-အရက္ေသစာ မေသာက္သံုးရ
-၂နွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ မသံုးသင့္။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
-ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း
-အာေျခာက္ျခင္း
-အနည္းငယ္ မူးေဝျခင္း
-အာရံုေၾကာစနစ္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း
-ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တက္ျခင္း။

အျခားေဆးမ်ားနွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈ
-အိပ္ေဆးမ်ား၊ စိတ္ၿငိမ္ေဆးမ်ား၊ ဘာမီတြန္ႏြယ္ဝင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳေသာေဆးမ်ား၊ အရက္ေသစာတို႔၏ အာနိသင္ကို မ်ားေစနိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဆးအဆိပ္ သင့္ေစနိုင္သည္။