အာထရာေဆာင္းမ႐ိုက္ခင္ ဘာေၾကာင့္ဆီးအိမ္တင္းေနသင့္သလဲ

အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးမွာ အေရးအႀကီးဆံုးကဏၭအျဖစ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ မီးယပ္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးဟာ ထိပ္ဆံုးကေနဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥရပ္ေတြမွာ မျဖစ္မေနပါဝင္ရတတ္တဲ့ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈတစ္မ်ိဳးကေတာ့ အာထရာေဆာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား သားဖြားႏွင့္မီးယပ္ဆိုင္ရာ အာထရာေဆာင္း႐ိုက္ရတယ္ဆုိတာဟာ သားအိမ္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါလမ္းတစ္ေလ်ွာက္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနမ်ားကိုသိခ်င္တဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားဟာဆိုရင္ သားအိမ္ထဲမွာ သေႏၶတြယ္ေနတဲ့ သားသားမီးမီးအေလာင္းလ်ာေလးေတြရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုသိ႐ွိဖို႔အတြက္ အာထရာေဆာင္း႐ိုက္ရပါတယ္။

အာထရာေဆာင္း႐ိုက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ မ႐ိုက္ခင္မွာ တစ္နာရီခန္႔ႀကိဳတင္ၿပီး ေရေသာက္ထားရပါတယ္။ ေရေသာက္တဲ့အခါမွာလည္း ေရကိုအနည္းဆံုး ဖန္ခြက္ႏွစ္ခြက္မွ တစ္လီတာတစ္ဘူး ကုန္တဲ့အထိ ႀကိဳေသာက္ရပါတယ္။ ၿပီးမွသာ အာထရာေဆာင္း႐ိုက္မယ့္အခန္းကိုဝင္၊ သားအိမ္႐ွိမယ့္အေပၚဘက္ဝမ္းဗိုက္ကို ဂ်ယ္လီတစ္မ်ိဳးသုတ္လိမ္းၿပီး စမ္းသပ္ကာ စစ္ေဆးရပါတယ္။

အာထရာေဆာင္း႐ိုက္တဲ့အခါ ေရကိုတစ္ဝႀကီးအရင္ေသာက္ခိုင္းရတဲ့အေၾကာင္းအရင္း႐ွိပါတယ္။ ပံုမွန္အေနအထားမွာဆိုရင္ ဝမ္းဗိုက္ထဲက အူေတြဟာ ဗိုက္တစ္ခုလံုးေနရာယူကာ ဆီးခံုေအာက္မွာ႐ွိတဲ့ ဆီးအိမ္၊ သားအိမ္နဲ႔သားဥႁပြန္မ်ားကို ရံကာ႐ွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာအာထရာေဆာင္း႐ိုက္မယ္ဆိုရင္ အူေတြဖံုးေနတဲ့အတြက္ သားအိမ္နဲ႔အထဲက သေႏၶသားေလးကိုေကာင္းေကာင္းမျမင္ရေတာ့ပါဘူး။ ေရတစ္ဝေသာက္လုိက္နဲ႔အခါမွာေတာ့ ဆီးအိမ္တင္းသြားၿပီး အူမ်ားကို ေဘးကိုတြန္းထုတ္လိုက္သလိုျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ သားအိမ္နဲ႔သေႏၶသားကို ေကာင္းေကာင္းစစ္ေဆးခြင့္ရသြားပါေတာ့တယ္။ ဒီအခါမွသာ သားဖြားမီးယပ္ဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ားကို ေကာင္းစြာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာထရာေဆာင္းမ႐ိုက္ခင္ ေရေသာက္ထားလို႔ ဆီးအိမ္ေအာင့္တဲ့အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕က်န္းမာေရး၊ သေႏၶသားေလးရဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္ ခဏေလး သည္းခံၿပီး စစ္ေဆးခ်က္အမွန္မ်ားရ႐ွိဖို႔ နားလည္ေပးၾကႏိုင္ေစရန္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္
စိုင္းျမတ္သူ