ကေလးမေမြးမီ ဆီးခုံေမႊး ဘာေၾကာင့္ရိတ္ရသလဲ

မိခင္ေလာင္းတို႔ မီးမဖြားမီ ဆီးခုံေမႊးရိတ္ရျခင္းဟာ ကေလးေမြးျခင္းျဖစ္စဥ္ရဲ႕အေစာပိုင္းမွာ ပါဝင္ပါတယ္ ။ ဒီလိုရိတ္ခ်င္းကို ႐ိုး႐ိုးေမြးသည္ျဖစ္ေစ ခြဲေမြးသည္ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္ ။

ဒီလိုဆီးခုံေမႊးရိတ္ျခင္းဟာ ကေလးေမြးဖြားစဥ္အခ်ိန္မွာ ပိုၿပီး သန္႔ရွင္းတယ္ ပိုးဝင္မႈနည္းပါးတယ္လို႔ ယုံၾကည္ရတ့ဲအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မွန္ကန္တယ္ဆိုတ့ဲ အေထာက္အထားသက္ေသေတာ့ မရွိပါဘူး ။ ခြဲေမြးတ့ဲအခါမ်ဳိးကဲ့သို႔ ခြဲစိတ္မႈမ်ဳိးမွသာ ဒီလိုမ်ဳိး ရိတ္ရပါတယ္ ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ အမ်ားစု အထူးသျဖင့္ ပထမဆုံးသားဦးေမြးမယ့္ မိခင္ေတြဟာ ဒီလို ဆီးခုံေမႊးရိတ္ရတာကို တြန္႔ဆုတ္တတ္ၾကပါတယ္ ။ အဓိကအားျဖင့္ ရွက္စရာ လို႔ျမင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ဘလိတ္ဓားကို ဆီးခုံနဲ႔ဗိုက္တစ္ဝိုက္မွာ ရိတ္ခံရမွာကို ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလ့ရွိပါတယ္ ။

အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ ဆီးခုံေမႊးရိတ္ရမွာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္ေနရတယ္ဆိုပါက သင့္သားဖြားဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါမွသာ ဒီလို ဆီးခုံေမႊးရိတ္ျခင္းကို ေက်ာ္သြားမလား ရိတ္သင့္သလားဆိုတာ ေသခ်ာသိရွိၿပီး ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။

ေနာက္ၿပီး သင့္အသိမိတ္ေဆြေတြထဲ မီးဖြားဖူးသူေတြဆီကတဆင့္ သူတို႔ရဲ႕အေတြ႕အၾကဳံေတြကိုလဲ ေမးျမန္း စူးစမ္းႏိုင္ပါတယ္ ။ သူတို႔ေျပာျပတ့ဲအေတြ႕အၾကဳံေတြ ခံစားရတာေတြကို နားေထာင္ၿပီး သင့္အေနနဲ႔ ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အျမင္ေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္ ။ ဘာပဲေျပာေျပာ ကေလးေမြးဖြားျဖင္းျဖစ္စဥ္အတြက္ ဒီကိစၥဟာ ေသးေသးေလးပဲ ရွိပါေသးတယ္ ။

တျခားကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားနဲ႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျဖင္းဟာလဲ ေကာင္းမြန္တ့ဲ ရလဒ္တစ္ခုကို ရေစႏိုင္ပါတယ္ ။

တျခားေရြးခ်ယ္စရာအေနနဲ႔ သင္ေဆး႐ုံသို႔ မီးဖြားရန္ မသြားမီ အခ်ိန္ေလးမွာ လုံလုံျခဳံျခဳံစိတ္ခ်လက္ခ် ကိုယ့္အိမ္မွာ ကိုယ္ရိတ္ခ့ဲႏိုင္ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ ေန႔ေစ့လေစ့ ကိုယ္ဝန္ဗိုက္ႀကီးခံေနတ့ဲအတြက္ ကိုယ္တိုင္ရိတ္ဖို႔ အေတာ္အတန္ခက္ခံႏိုင္တ့ဲအတြက္ မိမိအမ်ဳိးသား ၊ မိမိ မိခင္ အစရွိသည္တို႔ကို အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ပါတယ္ ။

ေနာက္ၿပီး သင့္ဆရာဝန္ကို ရိတ္မပစ္ဘဲ တိုတိုေလးတိလို႔ရမရ ၊ အေမႊးကြ်တ္ေဆးလိုမ်ဳိး သုံးလို႔ ရမရ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္ ။ အကယ္၍ ေဆး႐ုံတြင္ မျဖစ္မေန ရိတ္ရမည္ဆိုပါက စိတ္ထဲတြင္ မွတ္ထားရန္မွာ

* ရိတ္မယ့္ ဘလိတ္ဓားဟာ အသစ္ခ်ပ္ခၽြတ္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုးသတ္ထားၿပီးျဖစ္ရပါမယ္

* ရိတ္ရမည့္ ေနရာတဝိုက္မွာလဲ မရိတ္မီ ေသခ်ာေဆးေၾကာ သန္႔ရွင္းရပါမယ္

ေဆး႐ုံမွ ရိတ္ေပးမည့္သူမ်ားက သင့္ကို မနာမက်င္ေစရန္ ပိုးသတ္သည့္ အရည္ ၊ ဂ်ယ္လ္ ၊ ခရင္မ္တို႔လိုမ်ဳိး အသုံးျပဳၿပီး မနာမက်င္ေစရန္ ဓားမရွေစရန္ ဂ႐ုတစိုက္လုပ္ေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဓားရွရာမ်ားက ပိုးဝင္ႏိုင္လို႔လဲျဖစ္ပါတာ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ