သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေဆးထိုးသင့္ေသာသူမ်ား

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္ေဆးဟာ ေဆးေလာကမွာပိုၿပီးေရပန္းစားလာပါတယ္။ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကိုကာကြယ္ရာမွာလည္း ထိေရာက္မႈရိွတာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြကလည္း ထိုးႏွံဖို႔ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာၾကပါတယ္။ ကင္ဆာကိုကာကြယ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အစြမ္းေၾကာင့္လည္း ပိုၿပီးေတာ့ေရပန္းစားတာျဖစ္ပါတယ္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါဟာ human papilloma virus(HPV) ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါေရာဂါပိုးကို နံပါတ္စဥ္ေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ 6,11,16,18 စသျဖင့္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ 6,11 ကေတာ့ လိင္အဂၤါႂကြက္ႏို႔ေရာဂါျဖစ္ေစၿပီး 16,18ကေတာ့ ကင္ဆာျဖစ္ေစပါတယ္။ အျခားေသာနံပါတ္ေတြကလည္း အဆိုပါေရာဂါေတြကိုျဖစ္ေစႏိုင္ေပမယ့္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေတြကေတာ့ အဆိုပါနံပါတ္ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ အဆိုပါနံပါတ္ေတြကိုကာကြယ္ထားႏိုင္ရင္ သားအိမ္ေခါင္း
ကင္ဆာကို ကာကြယ္ထားႏိုင္ပါတယ္။

အဆိုပါေရာဂါပိုးဟာ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ပါတယ္။ အတူေနအေဖာ္တစ္ဦးမကရိွသူေတြ၊ ကိုယ္ခံအားနည္းသူေတြစသူေတြမွာပိုၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးေတြမွာ အဆိုပါေရာဂါပိုးအမ်ဳိးအစား4ခုလံုးကို ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေပၚလာတဲ့ကာကြယ္ေဆးအမ်ဳိးအစားအသစ္ေတြမွာ ေရာဂါပိုး9မ်ဳိးအထိကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

ကာကြယ္ေဆးဟာကင္ဆာကို အျပည့္အဝကာကြယ္ႏိုင္တာမဟုတ္ေပမယ့္ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကာကြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေဆးလို႔ အလြယ္တကူေျပာၾကေပမယ့္ လိင္အဂၤါႂကြက္ႏို႔ေရာဂါကိုပါကာကြယ္ႏိုင္လို႔ အမ်ဳိးသားေတြလည္းထိုးလို႔ရပါတယ္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးသင့္တဲ့သူေတြကိုေတာ့ အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးမေရြးထိုးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။ အသက္အရြယ္ကေတာ့ 11-12 မွာထိုးသင့္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ေရာဂါပိုးမကူးစက္မီွ အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးအတူမေနရေသးမီွထိုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါပိုးဝင္ၿပီးမွထိုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဆးအစြမ္းကအျပည့္အဝမရတာ၊ လုံးဝမရတာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ကင္ဆာေရာဂါေပါင္းစံုအျဖစ္မ်ားေနၿပီး ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါကို ကာကြယ္ထားသင့္ပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္မွကုသတာထက္ ကာကြယ္တာကပိုၿပီးထိေရာက္တာမို႔ ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ကာကြယ္ထားမွသာ စိတ္ခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Dr. ZZ