ဆီးခ်ိဳရွိတိုင္း ပန္ကရိယကင္ဆာျဖစ္ေနတာလား။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ နာတာရွည္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဇီဝကမၼကေမာက္ကမ ျဖစ္ေသာေရာဂါျဖစ္ေပသည္။ ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္ျခင္း၊ ေျခလက္ပိုးဝင္ကာျဖတ္ရျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေလျဖတ္နုိင္ျခင္း၊ နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္းႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း သိရွိလာၾကသည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ ပန္ကရိယအိတ္အတြင္းရွိ အင္ဆူလင္ထုတ္ေသာ ဘီဆဲလ္အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္နိုင္ျခင္း၊ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ ပန္ကရိယကင္ဆာ ျဖစ္ပြားနုိင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိထားျခင္း မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ပန္ကရိယကင္ဆာျဖစ္ပြားသူသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါလကၡဏာျဖင့္ ျပသတတ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ ေတြ႔ရွိသိထားေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပန္ကရိယကင္ဆာသည္ မည္သည့္ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ျပသတတ္ပါသနည္း။

 • ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း-ဝမ္းဗိုက္အေပၚပိုင္းတြင္ ေအာင့္ေလ့ရွိျပီး ေနာက္ေက်ာသို႔ ျပန္႔သြားေလ့ရွိသည္။ ကိုယ္ကို ေရွ႕သို႔အနည္းငယ္ ကိုင္းညႊန္႔လိုက္ပါက သက္သာသြားေလ့ရွိသည္။
 • ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေသာလကၡဏာမ်ား
 • အသားဝါျခင္း- အစာေခ်ရည္သြားေသာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သည္းေျခလမ္းေၾကာင္းဆက္သြားေသာေနရာတြင္ ပိတ္သြားပါက အသားဝါကာ ယားယံျခင္းျဖင့္ ေရာဂါလကၡဏာျပတတ္ပါသည္။
 • အူသိမ္ပိတ္ေသာလကၡဏာမ်ား- အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလ်ာျခင္း၊ တို႔အျပင္
 • ဆီးခ်ိဳျဖစ္ေသာလကၡဏာမ်ား
 • ပန္ကရိယေရာင္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္း စေသာေဝဒနာမ်ားႏွင့္လည္းျပသတတ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေရာဂါနုစဥ္ပင္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္သို႔ အလ်င္အျမန္ျပန္႔နွံ႔တတ္ျပီး ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ မထင္ရွားသျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း သိေသာအခါ၌ပင္ ကုသ၍ မရေသာ အဆင့္ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ပန္ကရိယကင္ဆာသည္ မည္သူတို႔တြင္ ပို၍ အျဖစ္မ်ားပါသနည္း။

 • အသက္ၾကီးသူမ်ား- အသက္ ၇၀ေက်ာ္ လူၾကီးမ်ား အေယာက္ တစ္သိန္းတြင္ တစ္ရာျဖစ္နိုင္ေပသည္။
 • အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ၂ဆ ပိုျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
 • ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား
 • နာတာရွည္ မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ေရာင္သူမ်ား
 • မ်ိဳးရိုးအတြင္း မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ေရာင္ျခင္း၊ အူမၾကီးကင္ဆာ၊ အေရျပားဆဲလ္ melanoma syndrome၊ ရွိသူမ်ား

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း

ေဖာ္ျပပါေဝဒနာမ်ား ခံစားေနသူမ်ားသည္ တတ္ကၽြမ္းသူ ဆရာဝန္ႏွင့္ တုိင္ပင္၍

 • တီဗြီဓာတ္မွန္ေခၚ USG ရိုက္ျခင္း
 • ေဆးထိုး၍ ကြန္ျပဴတာဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း
 • အစာအိမ္မွန္ေျပာင္းမွတစ္ဆင့္ ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း၊ အသားစယူျခင္း စသည္တို႔ကို လုုပ္ေဆာင္နုိင္ေပသည္။

ကုသျခင္း

 • အျခားေသာကင္ဆာေရာဂါမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ေရာဂါႏွင့္ လူနာအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ကုသမႈခံယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ခြဲစိတ္ကုသျခင္းအျပင္ ယခုအခါ ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ႏႈန္းပိုမ်ားလာေၾကာင္း အားတက္ဖြယ္ ေတြ႔ရွိေနရျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)