ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကေလးသြားတိုက္ေဆးကေန လူႀကီးသြားတိုက္ေဆးေျပာင္းတိုက္ေပးရမလဲ

အခုေခတ္မွာ ကေလးသြားတိုက္တံနဲ႔ ကေလးသြားတိုက္ေဆးေလးေတြ အလြယ္တကူရႏိုင္ေနၿပီမို႔ မိဘအမ်ားစုဟာ ကေလးငယ္ေတြကို အဆိုပါ သြားတိုက္တံ သြားတိုက္ေဆးေလးေတြ အသံုးျပဳၿပီး သြားသန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုမိဘေတြက ေမးလာတတ္တဲ့ ေမးခြန္းအမ်ားစုက ဘယ္အခ်ိန္မွာ လူႀကီးသြားတိုက္ေဆး ေျပာင္းတိုက္ေပးရမလဲ ဆုိတာပါပဲ။ အလြယ္ေျဖရရင္ေတာ့ လူႀကီးသြားေပါက္တဲ့အခ်ိန္မွာ လူႀကီးသြားတုိက္ေဆးေျပာင္းေပးႏိုင္ပါၿပီလို႔ ေျဖရပါမယ္။

လူႀကီးသြားဟာ ပ်မ္းမွ် အသက္ ၆ႏွစ္အရြယ္မွာ စေပါက္ပါတယ္။ ကေလးသြားေလးေတြရဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ေပါက္လာတာပါ။ လူႀကီးသြားေတြရဲ႔ နာမည္နဲ႔ေခၚရင္ ပထမအံသြားႀကီး (First Molar) ပါ။ အဆိုပါလူႀကီးသြားေတြဟာဆံုးရံႈးသြားရင္ ေနာက္ထပ္အစားထိုးစရာမရွိေတာ့တာမို႔ မိဘေတြ အေနနဲ႔ မိမိတို႔ ရင္ေသြးငယ္ေတြရဲ႔ အသက္၆ႏွစ္အရြယ္မွာ ေသခ်ာေလးဂရုတစုိက္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္သြားတိုက္ေစဖို႔လိုပါတယ္။ ကေလးသြားနဲ႔မွားၿပီး ေမ့ေလ်ာ့ေပါ့ဆျခင္းခံရတဲ့ အဆိုပါ ပထမအံသြားႀကီးဟာ သြားပိုးအစားဆံုးနဲ႔ အနႈတ္ပစ္ခံရဆံုးသြားတစ္ေခ်ာင္းျဖစ္တာမို႔ ေသခ်ာေလးဂရုစိုက္ထိန္းသိမ္းေပးရပါမယ္။

Dr. သုစ်ာန္