သင့္မွာ ေသြးတိုးေရာဂါ ရွိေနၿပီလား

သင့္အေနနဲ႔ ေဆးခန္း မွာျဖစ္ျဖစ္ အိမ္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ၾကည့္တဲ့အခါတိုင္း အေပၚေသြး ၁၄၀ ေအာက္ေသြး ၉၀ ထက္ ေက်ာ္ေနပါက ေသြးတိုးေရာဂါ ရွိေနၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္ ။

ဒါမွမဟုတ္ ရက္သတၱပတ္ မ်ားစြားၾကာေအာင္ အေပၚေသြး ဒါမွမဟုတ္ ေအာက္ေသြး တစ္ခုထဲသာ ပုံမွန္ထက္မ်ားျပားေနပါကလဲ ေသြးတိုးေရာဂါ ရွိတယ္လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္ ။

သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေသြးေပါင္ခ်ိန္ပမာဏဟာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တာထက္ပိုမ်ားေနတယ္ ဆိုပါက ထိုဖိအားဟာ သင့္ႏွလုံးနဲ႔ေသြးေၾကာမ်ားအေပၚ သြားေရာက္သက္ေရာက္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီလိုအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေသြးတိုးလာပါက ႏွလုံးေရာဂါ ေလျဖတ္ ေလျဖန္းေရာဂါ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးတာ အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် မ်ားလာမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

လကၡဏာမ်ား

ေသြးတိုးေရာဂါရွိမရွိကိုသင့္အေနနဲ႔ ေရာဂါလကၡဏာေတြၾကည့္ၿပီး မသိႏိုင္ပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ ေသြးတိုးေရာဂါရွိမရွိသိေစရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ၾကည့္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။ သို႔ေသာ္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ခ်ိန္ၿပီး ေသြးေပါင္မ်ားေနသည္ကို ေသြးတိုးေရာဂါရွိေနသည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ ။ သင့္ေသြးေပါင္အတက္အက်အေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရွိေနသည့္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းလိုက္နာ၍ ေသြေးပါင္ခ်ိန္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ တခ်ဳိ႕ေသြးေပါင္ျမင့္တက္ေနတ့ဲ သူမ်ားမွာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ေခါင္းခဲျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည့္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ ထိုသို႔ခံစားရပါက စစ္ေဆးၾကည့္ရန္လိုအပ္ပါတယ္ ။

ဘာေၾကာင့္ ေသြးတိုးရသလဲ ?

လူအမ်ားစုအတြက္ ေသြးတိုးျခင္း ေသြးေပါင္ျမင့္တက္ျခင္းဟာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုထဲေၾကာင့္ျဖစ္ခဲပါတယ္ ။ အဓိက သင့္ရဲ႕ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံအရ ေသြးတိုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် မ်ားပါတယ္ ။ သင့္အေနနဲ႔

– ဆားမ်ား အငံမ်ား အလြန္စားမယ္

– အဝလြန္မယ္

– အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္မယ္

– ေဆးလိပ္ေသာက္မယ္

– ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးမယ္

အစရွိတာေတြဟာ ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္ေစမယ့္ အေၾကာင္းျခင္းရာေတြပါပဲ ။

ေရာဂါျဖစ္ပြားေစတ့ဲ တခ်ဳိ႕အေၾကာင္းအရာေတြကိုေတာ့ သင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး

– အသက္ : သင့္အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္ဖို႔အခြင့္အေရး မ်ားလာပါတယ္

– မိသားစုမ်ဳိး႐ိုးထဲမွာ ေသြးတိုးရွိရင္ သင့္အေနနဲ႔လဲ ေသြးတိုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် အလားအလာမ်ားပါတယ္

ဒါ့အျပင္ တခ်ဳိ႕ေသာေရာဂါေတြ ( ဥပမာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ) ေၾကာင့္လဲ ေသြးတိုးႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္သင့္အေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ေသြးတိုးသည္ျဖစ္ေစ ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသၿပီး ေသခ်ာကုသမႈခံယူရန္ အေရးႀကီးလွပါတယ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ