ရာသီေသြးက ေျပာေနတ့ဲ သင့္က်န္းမာေရး

ဓမၼတာ မွန္ျခင္း မမွန္ျခင္းမွ သင့္က်န္းမာေရးကို သိရွိႏိုင္သက့ဲသို႔ တျခားအရာမ်ားမွလဲ သိရွိႏိုင္ပါတယ္ ။ ရာသီေသြးအေရာင္အဆင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ၾကားရ ေျပာရ သည္မွာ ရွက္စရာဟု ထင္ရေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးတို႔ ဓမၼတာလာစဥ္ ေသြးဆင္းခ်ိန္ အေရာင္အဆင္းဟာ မိမိတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အခ်ဳိ႕ေရာဂါမ်ားအပါအဝင္ သင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ၫႊန္ျပေနသလို ေနာင္တခ်ိန္ တြင္ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားကိုပါ သိရွိႏိုင္ေစပါတယ္ ။

(၁) သင့္ရာသီေသြးဟာ အနီေရာင္ျဖစ္ေနလွ်င္

ရာသီေသြး၏ ပုံမွန္အေရာင္အဆင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အနီေရာင္ရွိျခင္းဟာ က်န္းမာျခင္း လကၡာကို ၫႊန္ျပေနပါတယ္ ။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ သင့္သားအိမ္ဟာ ပုံမွန္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ပုံမွန္ရာသီဆင္းျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ ။

(၂)သင့္ရာသီေသြးဟာ ပန္းေရာင္သန္းေနလွ်င္

ရာသီေသြးဟာ ပန္းေရာင္သန္းေနမယ္ဆိုပါက သင့္မွာ မေဟာ္မုန္း အီစထ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ နည္းပါးေနတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ ။ ဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္စဥ္ဟာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားမႈမ်ားတ့ဲအမ်ဳိးသမီးေတြ အထူးသျဖင့္ အေျပးသမားေတြမွာပိုျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္ ။ အလြန္အကၽြံ အားကစားလႈပ္ရွားျခင္းဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အီစထ႐ိုဂ်င္ကို က်ဆင္းေစပါတယ္ ။ ဒါဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မကုသဘဲ ၾကာရွည္ထားပါက အ႐ိုးပြ အ႐ိုးပါးေရာဂါျဖစ္ပြားလာကာ အလြယ္တကူ အ႐ိုးက်ဳိးျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ရာသီေသြးဟာ အလြန္ေဖ်ာ့ေနရတယ္လို႔ ခံစားရပါက ဆရာဝန္နဲ႔တိုင္ပင္ျပသသင့္ပါတယ္ ။

(၃) သင့္ရာသီေသြးဟာ အလြန္က်ဲေနလွ်င္

ရာသီေသြးဟာ ေရက့ဲသို႔ ခပ္က်ဲက်ဲျဖစ္ေနျခင္းဟာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း လကၡဏာကို ျပသေနပါတယ္ ။ ကြ်မ္းက်င္သူေတြရဲ႕အဆိုအရ ခပ္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ျဖဴျဖဴ က်ဲေနျခင္းဟာ အလြန္အမင္းေသြးအားနည္းျခင္းကို ၫႊန္းဆိုေနပါသတ့ဲ ။ ဒါကို သင့္အေနနဲ႔ ပုံမွန္ ခပ္မ်ားမ်ားဆင္းသင့္တဲ့ ရာသီေသြးဟာ တျဖည္းျဖည္းေဖ်ာ့ေတာ့ က်ဲေတာက္ နည္းပါးလာျခင္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒီလို ေသြးအားနည္းမနည္းဆိုတာကို သိရွိရန္ အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ ရာသီလာျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို သံုးလ ဆက္တိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတိတန္းတင္ထားျခင္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါတယ္ ။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ သုံးလဆက္တိုက္ ေဖ်ာ့ေတာ့ၿပီး ခပ္က်ဲက်ဲျဖစ္ေနပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသသင့္ပါတယ္ ။

(၄) သင့္ရာသီေသြးဟာ အညိဳေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ နီညိဳေရာင္ ျဖစ္ေနလွ်င္

အကယ္၍ သင့္ရာသီေသြးဟာ ခပ္ညိဳညိဳ ဒါမွမဟုတ္ နီညိဳေရာင္ အနီပုပ္ပုပ္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုပါက သင့္အေနနဲ႔ ဆိုးရြားတ့ဲ ေရာဂါတစ္ခုခုျဖစ္ေနၿပီးဟု သံသယ ရွိႏိုင္ပါတယ္ ။ စိတ္အရမ္းမပူပါနဲ႔ အၿမဲတမ္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။ တစ္ခါတစ္ရံ ရာသီလာခ်ိန္ ပုံမွန္ထက္ ေနာက္က်တ့ဲအခါေတြမွာလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ အညိဳေရာင္ရွိတ့ဲေသြးဆိုသည္မွာ သားအိမ္အတြင္း ၾကာရွည္စြာရွိေနသည့္ ေသြးေဟာင္း ေသြးညစ္မ်ားဆိုတ့ဲအဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ေဆးရခက္ၿပီး အျမင္မေကာင္းသည္မွ လြဲၿပီး စိုးရိမ္စရာမရွိပါ ။

(၅)သင့္ရာသီေသြးဟာ ျပစ္ေနၿပီး အတုံးအခဲမ်ားပါေနလွ်င္

ရာသီေသြးထဲမွာ ေသြးခဲ ေသးေသးမႊားမႊားေလးေတြ ပါေနျခင္းဟာ စိတ္ပူေလာက္စရာမဟုတ္ေပမယ့္ ပုံမွန္ထက္ႀကီးမားေသာ ေသြးခဲမ်ားကို ေတြ႕ရွိလာရၿပီဆိုပါက ေပါ့ေပါ့ဆဆမေနသင့္ေပ ။ ဒါဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေဟာ္မုန္း မညီမွ်မႈကို ၫႊန္းဆိုေနၿပီး အီစထ႐ိုဂ်င္ မ်ားျပားေနၿပီး ပ႐ိုဂ်က္စထ႐ုန္းဓာတ္နည္းပါးေနတယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္ ။ အလုံးအႀကိတ္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သလို နာလဲ နာက်င္ႏိုင္ပါတယ္ ။

(၆) သင့္ရာသီေသြးဟာ မီးခိုေရာင္နဲ႔အနီေရာင္ေရာေနလွ်င္

ဒါဟာ ပိုးဝင္ျခင္း လကၡဏာကို ျပသေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း ပ်က္က်ျခင္း လကၡဏာထဲလဲ အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုအေနအထားေတြ႕ရွိပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ဆုံးျပသရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ