သင့္ကေလး ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး အဖ်ားတက္ရင္ ဘာေတြလုပ္မလဲ

သားသမီးတစ္ေယာက္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္သည္ႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္တတ္သည္မွာ မိဘတိုင္း၏ ေမတၱာပင္ျဖစ္သည္ ။ မိမိသားသမီးခံစားေနရသည့္ ေဝဒနာသက္သာေစရန္ ဘာလုပ္ရလုပ္ရဆိုသည္မွာ မိဘတိုင္းပင္ျဖစ္သည္ ။

ကာကြယ္ေဆးဆိုသည္မွာ ကေလးငယ္တိုင္းအတြက္ ထိုးကိုထိုးရ ေသာက္ရမည့္ ေဆးပင္ျဖစ္သည္ ။ သို႔မွသာ ေရာဂါဆိုးမ်ား အသက္အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ေရာဂါမ်ားမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ သို႔ေသာ္ ကေလးတခ်ဳိ႕တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံၿပီးေနာက္ အဖ်ားအနည္းငယ္တက္ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရတတ္ပါသည္ ။ ဒါဟာ ပုံမွန္ျဖစ္႐ိုး ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္ ။ အ့ဲအတြက္ ဘယ္လို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ျပဳစုနည္းေတြ ရွိလဲ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္

ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး အဖ်ားတက္တာ စိုးရိမ္ရလား ?

ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး အဖ်ားအနည္းငယ္တက္တယ္ဆိုတာ တခ်ဳိ႕ကေလးေတြမယ္ ေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ ဒီလိုအဖ်ားတက္တာဟာ ေကာင္းတ့ဲလကၡဏာတစ္ရပ္လို႔ဆိုလို႔ရပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဒီလိုအဖ်ားတက္ျခင္းဟာ ကေလးငယ္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ ခုခံအားဟာ ကာကြယ္ေဆးကို တုံ႕ျပန္မႈအားေကာင္းတယ္ဆိုတ့ဲ သေဘာေၾကာင့္မို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္နည္းမ်ား

ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံၿပီး အဖ်ားအနည္းငယ္တက္ျခင္းဟာ ပုံမွန္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ဆိုေသာ္လည္း မိဘတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သင့္ကေလး သက္သာေစရန္ လုပ္ေဆာင္လိုသည္မွာ မိဘတိုင္းလိုလိုပင္ျဖစ္သည္ ။ ထို႔အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သင့္ကေလးသက္သာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္

၁ အနားမွာေနေပးျခင္း

မိဘတစ္ေယာက္ရဲ႕ အနီးကပ္ရွိေနမႈ ေႏြးေထြးမႈတို႔ဟာ နာမက်န္းျဖစ္ခ်ိန္ ကေလးငယ္တိုင္းအတြက္ အဖိုးျဖတ္မရတ့ဲ အားေဆးပဲျဖစ္သည္ ။ ကေလးငယ္နံေဘးတြင္ သက္သာေစရန္ အားေပးစကားေျပာျခင္း ၊ ေဖးမယုယျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္ ။

၂ ေပါ့ပါးေသာ အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ဆင္လဲလွယ္ေပးျခင္း

ထူထဲေသာ အဝတ္မ်ား ၊ ေစာင္မ်ားျဖင့္ ထုပ္ထားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ ။ ေပါ့ပါးေခ်ာင္ခ်ိေသာ အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ဆင္ေပးျခင္း ေစာင္အပါးေလး ျခဳံေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါ ။

၃ အရည္မ်ားမ်ားတိုက္ေကြၽးပါ

အဖ်ားရွိျခင္းဟာ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈကိုျဖစ္ေစသည့္အတြက္ သင့္ကေလးကို ေရဓာတ္မဆုံး႐ွဳံးေစရန္ အရည္မ်ားမ်ားတိုက္ေကြၽးေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။

၄ အခန္းတြင္း အိမ္တြင္း ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးပါ

အိမ္အတြင္း အခန္းအတြင္း ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းၿပီး ေလေကာင္းေလသန္႔ ရရွိရန္အတြက္ ျပတင္းေပါက္မ်ား ဖြင့္ေပးျခင္းက့ဲသို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ ။

ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး အဖ်ားအရမ္းႀကီးရင္ ဘယ္လိုသိမလဲ ?

အကယ္၍ ကေလးဟာ အဖ်ား ၁၀၀ ဖာရင္ဟိုက္ခန္႔ရွိလွ်င္ အဖ်ားရွိေနၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ၿပီး လစ္လ်ဴ႐ွဳမထားရေတာ့ပါ ။ အနီးစပ္ဆုံး ေဆးခန္း ဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္အျမန္ဆုံးျပသပါ ။

* သုံးလေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အဖ်ား ၁၀၁ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ ႏွင့္အထက္ရွိလွ်င္

* သုံးလမွေျခာက္လအၾကားကေလးငယ္မ်ားတြင္ အဖ်ား ၁၀၂ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ႏွင့္အထက္ရွိလွ်င္

* အဖ်ားရွိခ်ိန္ ကေလးငယ္သည္ မွိန္းေနၿပီး နႈံးေခြေနလွ်င္

အဖ်ားရွိေနၿပီလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္ ။

ဘယ္အခ်ိန္ေဆး႐ုံသြားသင့္သလဲ ?

ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး အဖ်ားတက္ျခင္းဟာ ၂၄ နာရီထက္ မေက်ာ္သင့္ပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္အဖ်ားက ၂၄ နာရီေက်ာ္လာၿပီး

* သင့္ကေလးငယ္ဟာ အရမ္းနံႈးေခြေနမယ္

* ဗိုက္ေအာင့္မယ္

* ေျခလက္ေတြနာမယ္

* အစာ သို႔မဟုတ္ ေရ မ်ဳိရခက္မယ္

* အန္မယ္ ဝမ္းေလွ်ာမယ္

* မွိန္းေနမယ္

အစရွိတ့ဲ လကၡဏာေတြ ေတြ႕ရွိရင္ နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံသို႔ အျမန္ဆုံး သြားေရာက္ျပသပါ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ