ႏို႔တိုက္ေမေမဖ်ားေနလ်ွင္

ႏို႔တိုက္မိခင္ေတြ ဖ်ားတဲ့အခါ အေမးအမ်ားဆံုးေမးခြန္းေတြက:

“ဆရာမ ကြၽန္မကေလးကို ႏို႔တိုက္လို႔ရလား?”

->အေျဖကေတာ့ တိုက္လို႔ရပါတယ္။မိခင္ျဖစ္သူေနမေကာင္းလို႔ ကေလးကို ႏို႔တိုက္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့ ေရာဂါအေျခအေနမ်ိဳးက အေတာ္႐ွားပါတယ္။

ကေလးကို အဖ်ားကူးမွာလား?

->မိခင္နို့ရည္ကတစ္ဆင့္ ကေလးဆီကို အဖ်ားမကူးပါဘူး။သင့္ႏို႔ရည္ကတစ္ဆင့္ သင့္ကေလးဆီ ကိုယ္ခံစြမ္းအားမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ သင့္ကေလးကိုယ္ခံစြမ္းအားပိုတက္လာၿပီး အလြယ္တကူမဖ်ားေတာ့ပါဘူး။

->ဂ႐ုစိုက္ရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ မိခင္ဖ်ားေနခ်ိန္တြင္ ကေလးနဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းနီးနီးကပ္ေနျခင္းေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ၊ကေလးအနီးအနားတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ႏွာေခ်ျခင္း ေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။လက္မၾကာခဏေဆးေၾကာပါ။

အေမေသာက္တဲ့ေဆးေတြေၾကာင့္ ကေလးကို ထိခိုက္မွာလား?

->ေဆးရံုေဆးခန္းျပတဲ့အခါ ဆရာဝန္ျဖစ္သူအား မိမိမွာ ႏို႔သို႔ကေလး႐ွိေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးထားပါ။ထိုအခါ ဆရာဝန္အေနနဲ႔ ေရာဂါအတြက္ အသင္႔ေလ်ာ္ဆံုးနဲ႔ ကေလးအတြက္ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးေဆးကို ေရြးခ်ယ္ၫႊန္ၾကားေပးပါလိမ့္မယ္။

->မိမိသေဘာနဲ႔ ေဆးဆိုင္က ဝယ္ေသာက္ျခင္း၊စပ္ေဆးဝယ္ေသာက္ျခင္းသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ကိုသာမက ႏို႔သို႔ကေလးငယ္ကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ပိုအႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။

ဘယ္လိုမိခင္ေတြက ေဆးေသာက္တဲ့အခါ ပိုသတိထားသင့္သလဲ?

->လမေစ့ဘဲေမြးတဲ့ကေလးရဲ႕ မိခင္ေတြ

->ေရ႐ွည္ေဆးစြဲေသာက္ရမယ့္ မိခင္ေတြ အေနနဲ႔ေသာက္္ရမည့္ ေဆးကို ဆရာဝန္နဲ႔ေသခ်ာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ပိုသတိထားရပါမယ္။

ဘယ္လိုကေလးမ်ိဳးက ေဆးဒဏ္သိပ္မခံရဘူးလဲ?

->အရြယ္အစားထြားတဲ့ကေလးေတြ

->မိခင္ႏို႔အျပင္ ႏို႔ဘူး၊ျဖည့္စြက္စာ၊အစာမာ စားေနတဲ့ကေလးေတြက မိခင္ေသာက္တဲ့ ေဆးရဲ႕ဒဏ္ကို ခံရႏိုင္ေခ်ပိုနည္းပါတယိ။

ေမ (ေဆး ၂)