ေရ (Water)

ကၽြနု္ပ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္သည္ ပထဝီ(ေျမ)၊ အာေပါ(ေရ)၊ ဝါေယာ(ေလ)၊ ေတေဇာ(မီး) စေသာဓာတ္ၾကီးေလးပါးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္ဟု ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေပသည္။ ယခုေခာတ္ တိုင္းရင္းေဆး၊ အေနာက္တိုင္းေဆးပညာတို႔ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာသည္နွင့္ အညီ လူ႔ခႏၶာကိုယ္၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုတြင္ ဤဓာတ္ၾကီးေလးပါး အေရးပါေၾကာင္း ေတြ႔ရွိျပီးျဖစ္ေပသည္။

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ကၽြနု္ပ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္သည္ အဓိက ေရဓာတ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ အသက္အရြယ္ေပၚမူတည္၍ ၅၀-၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ပါသည္။ ေမြးကင္းစကေလးတြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးငယ္ႏွင့္ အသက္ၾကီးသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ပါက အသက္အႏၱရာယ္ ရွိသည္အထိ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးလူၾကီးမ်ားက “ေရအသက္ တစ္မနက္” ဟုပင္ ဆိုခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ပါေလာ။

ေရသည္ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရာ၌သာ အက်ိဳးျပဳသည္မဟုတ္ပါ။

အေအး၊ အခ်ိဳရည္မ်ားေသာက္သံုးျခင္းထက္ ေရကိုသာေသာက္သံုးေပးပါက အဝလြန္ျခင္းမွကာကြယ္ေပးသည္။ ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားအတြက္လည္း ေရမ်ားမ်ားေသာက္သံုးေပးပါက က်န္းမာေသာကိုယ္ကို ပိုင္ဆိုင္ေစသည္။

 • ေရဓာတ္သည္ အသားအေရစိုျပည္လန္းဆန္းေစသည္။
 • ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို သက္သာေစသည္။ တက္ၾကြရႊင္လန္းေနေစသည္။
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္းနွင့္ ေခါင္းမူးျခင္းမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။
 • အစာေခ်စနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစျပီး ဝမ္းမခ်ဳပ္ေစရန္ကာကြယ္ေပးသည္။
 • ကိုယ္တြင္းရွိ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားနိုင္ရန္ကူညီေပးသည္။
 • ကိုယ္အပူခ်ိန္ကို ထိန္းညိွေပးသည္။
 • ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးမ်ား သက္သာေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ပါက ကိုယ္လက္မအီမသာ၊ စိတ္ရူပ္ေထြးျခင္းျဖစ္တတ္ျပီး က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစတတ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွွင့္ ညီညႊတ္ေအာင္ ေန႔စဥ္ ေရမည္မွ်ေသာက္သံုးသင့္ပါသနည္း။

ေန႔စဥ္ေသာက္သံုးသင့္ေသာေရပမာဏကို မေဖာ္ျပမွီ ေန႔စဥ္ ဆံုးရံူးေနေသာ ပမာဏကို ဦးစြာေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

သာမန္လႈပ္ရွားသြားလာေနသူတစ္ဦးသည္

 • ေက်ာက္ကပ္မွတစ္ဆင့္ ဆီးအျဖစ္လည္းေကာင္း (၁.၅လီတာခန္႔)
 • အဆုတ္မွ အသက္ရူျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း (၀.၃၅ လီတာခန္႔)
 • အေရျပားမွ ေခၽြးအျဖစ္လည္းေကာင္း (၀.၄၅ လီတာခန္႔)
 • အူလမ္းေၾကာင္းမွ အစာေဟာင္းစြန္႔ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း(၀.၂ လီတာခန္႔) စသည္တို႔ျဖင့္ အဓိက ေရဓာတ္ကို စြန္႔ပစ္ဆံုးရံူးေနသည္။

ရာသီဥတု၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ဝမ္းေလ်ာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကလည္း ေရဓာတ္ဆံုးရံူးမွ ပိုျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရဓာတ္ဆံုးရံူးမွ မျဖစ္ေအာင္ ေန႔စဥ္လိုအပ္ေသာေရပမာဏသာမက ဆံုးရံူးသြားေသာပမာဏကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္လိုအပ္ေပသည္။

ေသာက္သံုးေသာေရ၊ အရည္၊ အေအးမ်ားမွသာမက ကၽြန္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ စားသံုးေနေသာအစားအစာမ်ား၌လည္း ေရဓာတ္ပါဝင္ေနပါသည္။ ကိုယ္တြင္းဇီဝျဖစ္စဥ္မ်ားမွလည္း ေရဓာတ္ရရွိေနပါေသးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ေရ ၁.၅ လီတာ ခန္႔ေသာက္သံုးေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေခၽြးထြက္မ်ားသူမ်ား၊ ဝမ္းေလ်ာေနသူမ်ားသည္ ေရဓာတ္ကို ပိုမိုလိုအပ္သည္သာမက ဓာတ္ဆားဓာတ္မ်ားလည္းလိုအပ္နိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ေရသန္႔ရိုးရိုးသည္ အခ်ိဳရည္မ်ားေသာက္သံုးျခင္းထက္ ပိုသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ အေမရိကန္ နွလံုးအဖြဲ႔အစည္းမွ ေသာက္သံုးေသာအရည္အတြင္း၌ ျဖည့္သြင္းေသာသၾကားပမာဏသည္ ကယ္လိုရီ ၁၀၀-၁၅၀ ထက္မပိုသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေရကိုမ်ားစြာ မေသာက္သံုးသင့္ေသာသူမ်ားလည္းရွိပါေသးသည္။ ဥပမာ- ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသူမ်ား၊ ေဖာေနသူမ်ား၊ နွလံုးေရာဂါသမားမ်ားသည္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေရကို သတိျပဳ ေသာက္သံုးရန္လိုအပ္ေပသည္။

ေရေသာက္တိုင္း ေကာင္းပါသလား။

ေရသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဓာတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျပီးျဖစ္ပါသည္။

ေရေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိနိုင္ေသာ္လည္း

 • ေရ၏ သန္႔စင္မႈ
 • ေသာက္သံုးေသာပမာဏေၾကာင့္ ေဘးျဖစ္တတ္သည္လည္းရွိပါသည္။

ကမၻာ့ေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ ေရမသန္႔မႈေၾကာင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာျဖစ္တတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေရဓာတ္အလြန္အမင္း ဆံုးရံူးပါက အသက္ဆံုးရံူးတတ္ေၾကာင္း လူအမ်ား သိျပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေန႔စဥ္ ၁.၅ လီတာခန္႔ ေရေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပျပီးျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေရမ်ားစြာ ေသာက္သံုးပါက က်န္းမာေရးအတြက္ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈရွိပါသနည္း။

ေႏြအခါ ေရငတ္ျခင္းကို ပိုျဖစ္ေစ၍ ေရငတ္ခ်ိန္တြင္ ေရေသာက္သံုးသင့္သည္မွာ ပံုမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လြန္ခဲ့ေသာနွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေရေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ ေရအလြန္အကၽြံေသာက္သံုးရာမွ ေရမေသာက္ရ မေနနိုင္ေအာင္ စြဲလမ္းေသာလူမ်ားေပၚလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုနည္းတူ ေရ အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးရာမွ အသတ္ေသဆံုးေသာသာဓကမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ေပသည္။ ထိုအေျခအေန ေရဆိပ္သင့္သည္ဟုေခၚပါသည္။

သာမန္အားျဖင့္ လူသားတို႔၏ ေရစြန္႔ထုတ္နိုင္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေရဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ေလ့ မရွိေသာ္လည္း

 • ေရေသာက္ျပိဳင္ပြဲမ်ား၊
 • ကေလးမ်ား၊
 • အသက္ၾကီးသူမ်ား၊
 • ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသူမ်ားတြင္

အခ်ိန္တို အတြင္း လိုအပ္သည္ထက္ မ်ားစြာေသာက္သံုးပါက ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ေရကို လိုအပ္သည္ထက္မ်ားစြာ ေသာက္သံုးမိပါက ေရဆိပ္သင့္ျခင္းျဖစ္တတ္ရံုမက

 • ေက်ာက္ကပ္၊ နွလံုး နွင့္ အသည္းထိခိုက္တတ္ျခင္း
 • ကလိုရင္းပါဝင္ေသာ ေရျဖစ္ပါက ကလိုရင္းဓာတ္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ကိုယ္အဂၤါမ်ား ပ်က္စီးျခင္း
 • ေခၽြးထြက္မ်ားျခင္း
 • ဆီးသြားမ်ားျခင္း၊ ညအခါ ျဖစ္ပါက အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း
 • ေသြးတြင္း ဓာတ္ဆားမ်ား ကေမာက္ကမ ျဖစ္ျခင္း
 • အသက္ေသဆံုးျခင္း တို႔ အထိျဖစ္တတ္ပါသည္။

ေရကို လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍ေသာက္သံုးမိေၾကာင္း မည္သို႔သိနိုင္ပါသနည္း။

မိမိဆီးအေရာင္ကို ေလ့လာပါ။ (အဝါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ၾကည္ေနပါက ေရလံုေလာက္သည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ အဝါေရာင္ရင့္ပါက ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္သည္ကို ေဖာ္ျပျပီး အျဖဴေရာင္ျဖစ္ပါက ေရေသာက္မ်ားေနသည္ကို ေဖာ္ျပပါသည္။) ေန႔စဥ္လိုအပ္ေသာပမာဏျဖည့္တင္းနိုင္ရန္ ေရ ၆-၈ ခြက္အထိေသာက္သံုးေပးရပါမည္။
ေရငတ္ေသာအခါတြင္သာ လံုေလာက္စြာေသာက္ပါ။ ငန္ေသာ၊ စပ္ေသာအစားအစာစားသံုးပါက ေရပိုေသာက္ရန္လိုအပ္တတ္ပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ မိမိ၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ေလ့လာေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)