အမ်ိဳးသားမ်ား အားထားရာ သက္ေစာင့္အာဟာရ

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္လည္း သက္ေစာင့္ဓာတ္၊ သတၱဳဓာတ္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား နည္းတူ လိုအပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ပိုမိုလိုအပ္ေသာ သက္ေစာင့္ဓာတ္၊ သတၱဳဓာတ္ မ်ားမွာ

 • ဗီတာမင္ ဒီ
 • ဗီတာမင္ ဘီတြဲ၊ ဘီဝမ္း စေသာ ဗီတာမင္ ဘီ အုပ္စုမ်ား
 • ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ေသာ သက္ေစာင့္ဓာတ္မ်ား ( ဗီတာမင္ ေအ၊ စီ၊ အီး)
 • ဗီတာမင္ ေက
 • မက္နီဆီယမ္
 • အိုမီဂါ ၃ ဖက္တီးအက္ဆစ္
 • ပိုတက္ဆီယမ္မွ စ၍ အာဟာရဓာတ္ ၁၃မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္

 • အသင့္စား အစာမ်ား အစားမ်ားျခင္း( လတ္ဆတ္ေသာ အသီးအႏွံပါဝင္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း)
 • စီးပြားေရး အေျခအေနနိမ္႔က်ျခင္း
 • ပတ္ဝန္းက်င္ လူမ်ား၏ အစားအေသာက္ပံုစံ မမွန္ျခင္း ေၾကာင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လကၡဏာမ်ား ပိုျဖစ္တတ္ၾကျပီး
 • ေဆးဝါးမ်ားေသာက္သံုးရျခင္း
 • အရက္ေသာက္ျခင္း
 • သတ္သတ္လြတ္စားျခင္း အပါအဝင္
 • အစားအစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း
 • အိုမင္းလာျခင္း

စေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သတၱဳဓာတ္၊ သက္ေစာင့္ဓာတ္မ်ား တစ္မ်ိဳးထက္ပို၍ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား သင့္တြင္ သို႔ သင့္မိတ္ေဆြမ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္ထားပါက ထိုအာဟာရဓာတ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အားေဆးမ်ား ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။

၁။ ပင္လယ္စာ၊ အသား၊ ဥႏွင့္ နို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား အစားနည္းျခင္း-ဤသူမ်ားသည္ ဗီတာမင္ ဘီတြဲ၊ သံဓာတ္၊ အိုမီဂါ ၃ႏွင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အသားဓာတ္ အမိုင္နိုအက္ဆစ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့တတ္ၾကသည္။

၂။ အူလမ္းေၾကာင္း စုပ္ယူမႈနည္းေစေသာ ျပႆနာမ်ား ရွိခဲ့ျခင္း

၃။ ေဆးဝါးမ်ား ေသာက္သံုးေနျခင္း

 • ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ ကယ္လ္ဆီယမ္၊ မက္နီဆီယမ္၊ သံဓာတ္ႏွင့္ ဇင့္ဓာတ္မ်ား စုပ္ယူမႈကို က်ေစပါသည္။
 • အစာေခ်အက္ဆစ္ ေခ်ဖ်က္ေဆးမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗီတာမင္စုပ္ယူမႈမ်ားကို က်ေစသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)