အမ်ိဳးသမီးမ်ား က်န္းမာေစရာ အာဟာရာ

မည္သည့္အသက္အရြယ္တြင္ပင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ ဗီတာမင္မ်ား လံုေလာက္စြာ ရွိေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 • ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ေသာ ဗီတာမင္မ်ား (ဗီတာမင္ ေအ၊ စီ၊ အီး)-အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစျပီး ႏွလံုး၊ မ်က္လံုး၊ အေရျပားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။
 • ဗီတာမင္ ဒီ- အရိုးက်န္းမာေရး၊ ဦးေႏွာက္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးပါသည္။
 • ဗီတာမင္ ေက-ေသြးခဲေစျခင္း၊ အရိုးသန္မာေစျခင္း၊ ႏွလံုးက်န္းမာေစျခင္းျဖစ္ေစသည္။
 • ေဖာလစ္အက္ဆစ္ အပါအဝင္ ဗီတာမင္ ဘီ- ေသြးအားေကာင္းေစျခင္း အပါအဝင္ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းေစျခင္း စသည္တို႔အတြက္ အကူအညီေပးပါသည္။
 • သံဓာတ္-အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားတြင္ သံဓာတ္္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးအားနည္းျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။
 • အိုင္အိုဒင္း
 • မက္နီဆီယမ္
 • ကယ္လ္ဆီယမ္
 • အိုမီဂါ ၃ ဖက္တီးအက္ဆစ္

ထိုအာဟာရဓာတ္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊ သတ္သတ္လြတ္စားသူမ်ား၊ အသက္ ၅၅ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ျဖစ္ေနသူမ်ားတြင္ ပိုမို လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအာဟာရဓာတ္မ်ား ၾကြယ္ဝေသာ အစားအစာမ်ား ပိုမိုစားသံုးရမည့္အျပင္ အားေဆးမ်ားလည္း လိုအပ္ပါက မွီဝဲသင့္ပါသည္။

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္လာပါက ဗီတာမင္ အားေဆးမ်ား ဆရာဝန္နွင့္ တိုင္ပင္၍ မွီဝဲသင့္ပါသည္။

 • လက္ဖ်ား ေျခဖ်ား ထံုက်င္ေနပါက ဗီတာမင္ ဘီ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈျဖစ္နိုင္ပါသည္။
 • ၾကြက္တက္ျခင္း ျဖစ္ပါက ကယ္လ္ဆီယမ္၊ မက္နီဆီယမ္ႏွင့္ ပိုတက္ဆီယမ္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ
 • ႏႈန္းခ်ိျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ျခင္း ျဖစ္ပါက ဗီတာမင္ ဒီ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ
 • မွတ္ဉာဏ္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းျဖစ္ပါက ဗီတာမင္ ဘီတြဲ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ
 • ခံတြင္း အနာမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ဆံပင္ေရာင္ေဖ်ာ့ျခင္းသည္ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ
 • ညအျမင္ကန္းျခင္း၊ ၾကာဆူးမ်ားျဖစ္ပါက ဗီတာမင္ ေအ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)