ဗီတာမင္ ဒီ

ဗီတာမင္ ဒီ အေၾကာင္းကေတာ့ ေျပာစရာမလိုေလာက္ေအာင္ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း လူအမ်ားသိျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အရိုးေတြကို သန္မာေစတယ္။ စိတ္တက္ၾကြမယ္။ ဝိတ္ခ်ရာမွာ ကူညီတယ္ စသည္ စသည္တို႔ေပါ့။

ဤဗီတာမင္ ဒီကို ေနေရာင္ႏွင့္ အေရျပားထိေတြခ်င္းမွ အဓိက ရရွိပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ အသည္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ျပင္ဆင္ကာ အသံုးျပဳနုိင္ေသာ ဗီတာမင္ ဒီကို ရရွိပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ၾကက္ဥ၊ ႏြားနို႔၊ အဆီမ်ားေသာ ငါးႏွင့္ ဗီတာမင္ ဒီ ျဖည့္စြက္ထားေသာအစား စတာေတြ စားသံုးျခင္းကလည္း ရရွိနိုင္ပါေသးတယ္။

သို႔ရာတြင္ ယေန႔ေခတ္ ေနမထြက္ခင္ ရံုးတက္၊ ေနဝင္မွ ရံုးဆင္း၊ တစ္ေနကုန္ ရံုးမွာထိုင္ရတဲ့အျပင္ အခ်ိဳ႕ေနေရာင္မရတဲ့ ေဒသမွာ ေနရတဲ့အခါ ဗီတာမင္ ဒီ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ခံစားလာၾကရ၏။ အေရျပားျပႆနာရွိသူမ်ား၊ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသူမ်ားတြင္လည္း ဗီတာမင္ ဒီ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ခံစားရနိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာပါက ဗီတာမင္ ဒီ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

  • ၾကြက္သားမ်ား ႏႈန္းခ်ိအားနည္းေနျခင္း
  • အလိုလို ဝမ္းနည္းေနျခင္း
  • အထိမခံ နာက်င္ေနျခင္း( နာက်င္မႈေဝဒနာကို မခံနိုင္ျခင္း)
  • အရိုးက်ိဳးျခင္းႏွင့္ အရိုးျပႆနာမ်ား
  • ေသြးတုိးျခင္း
  • အိပ္ငိုက္ျခင္း
  • ကတုန္ကယင္ျဖစ္၍ စိတ္မတည္မျငိိမ္ျဖစ္ျခင္း
  • ခံနိုင္ရည္အားက်ဆင္းျခင္း ( ဥပမာ။ အားကစားသမားမ်ား အားကစားလုပ္နိုင္စြမ္းက်ဆင္းျခင္း)

ဗီတာမင္ ဒီ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားဟာ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ အဆင့္ (သာမန္၊ အလယ္အလတ္၊ ျပင္းထန္) ေပၚ မူတည္၍ ေဆးကို လခ်ီ၍ ေသာက္သံုးရတတ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေန႔စဥ္ ေနေရာင္ခံေပးနိုင္ပါက ပိုေကာင္းပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)vVi