ဗီတာမင္ ေအ

ေန႔စဥ္ စားသံုးလ်က္ ရွိေသာ ဗီတာမင္ေအ အမ်ိဳးအစားမ်ား- Retinol, Beta carotene, precursors (carotenoid, lycopene, lutein)

ရရွိနုိင္ေသာအစားအစာမ်ား

  • Retinol ပါဝင္ေသာအစားအစာမ်ာ -ႏြားနို႔၊ ေထာပတ္၊ ဒိန္ခဲ၊ ဥအနွစ္၊ ငါးၾကီးဆီ။
  • Beta carotene ပါဝင္ေသာ အစားအစာမ်ား-အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ မုန္လာဥနီ၊ အဝါေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္ရွိေသာ အသီးအနွံမ်ား။

အက်ိဳးျပဳပံု

လူ႔ခႏၶာကိုယ္ရွိ အသည္းအတြင္း၌ သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ထားျပီး လိုအပ္ေသာအခါတြင္မွ ေသြးရည္ၾကည္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေစပါသည္။

  • အျမင္လႊာ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ rod ႏွင့္ cone ဟုေခၚေသာ အျမင္ဖုေလးမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီေပးပါသည္။
  • ဆဲလ္ပြားျခင္းႏွင့္ ဆဲလ္ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ပါဝင္ကူညီေပးပါသည္။
  • Glycoprotein ျဖစ္စဥ္တြင္လည္း တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ အားျဖည့္ေပးပါသည္။

ထို႔ျပင္ အေရျပားဆိုင္ကုသမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသကဲ့သို႔ ဓာတ္တုိးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစေသာ antioxidant ပါဝင္ေသာ အာဟာရဓာတ္တစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ေပသည္။

တစ္ေန႔လွ်င္ လိုအပ္ေသာပမာဏ

အရြယ္ေရာက္ လူၾကီးတစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၇၀၀ ug ခန္႔လိုအပ္ပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ ကေလးမ်ားတြင္ ပို၍လိုအပ္တတ္ၾကပါသည္။

မ်ားလြန္း နည္းလြန္းျခင္း

ဤဗီတာမင္အမ်ိဳးအစားသည္ အဆီ၌ေပ်ာ္ဝင္ေသာ မရွိမျဖစ္ေသာ ဗီတာမင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္အတြက္ နည္းလြန္းလွ်င္လည္း ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္တတ္သကဲ့သို႔ မ်ားလြန္းလွ်င္လည္း ေဘးျဖစ္တတ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)