သားသား မီးမီးေလး၏ ဧည့္သည္မ်ား

မိမိ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ား၏ သားသား မီးမီးတို႔ လူ႔ေလာကထဲစတင္ဝင္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ကေလးသတင္းေမးရန္ သြားေရာက္ေလ့ရွိၾကပါသည္

ထိုအခါ မိမိေၾကာင့္ မိဘမ်ား စိတ္မရႈပ္ရေအာင္ ၊ ေမြးကင္းစ ကေလးလည္း အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ ရေအာင္ သတိျပဳသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္

ကေလးမီးဖြားသတင္းေမးသြားရာတြင္

  • (၁) ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အနံ႔ျပင္းေသာ ေရေမြးစြတ္ျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္သင့္ပါ
  • (၂) ကေလးသည္ လြန္စြာ ႏုနယ္သည္ကို သတိထားသင့္ပါသည္၊ အခန္းထဲတြင္ ဆူညံသံမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကည္သင့္ပါသည္
  • (၃) ကေလး အေမႏို႔တိုက္မည္ဆိုပါက အျပင္သို႔ ထြက္ေပးျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္
  • (၄) သတင္းေမး ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ မိနစ္ ၃၀ ထက္မၾကာသင့္ပါ၊ ၾကာျမင့္စြာေနျခင္းက ေလမွ တစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားေစပါသည္
  • (၅) မိမိေနမေကာင္းလၽွင္ ကေလး သတင္းေမးသြားျခင္း မ်ိဳး ေရွာင္ၾကည္သင့္ပါသည္ ႏုနယ္ေသာ ကေလးသည္ ေရာဂါပိုး လြန္စြာကူးလြယ္ပါသည္
  • (၆) ေမြးကင္းစ ကေလးကို နမ္းရႈိက္ျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ၊ မိမိ ႏွာေခါင္းတြင္ ရွိေနေသာ ပိုးမြားမ်ားသည္ ေမြးကင္းစ ကေလးအတြက္ အေရျပား အနီစက္
    ထြက္ျခင္း ျဖစ္ေစပါသည္ ၊ အျခား ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားလည္း ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္
  • (၇) ေမြးကင္းစ ကေလးအား အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုရိုက္လိုပါက မိဘမ်ားထံ ခြင့္ေတာင္းသင့္ပါသည္၊ သို႔ရာတြင္ အလင္းျပန္ ( flash) ဖြင့္ၿပီး မရိုက္သင့္ပါ၊ ေမြးကင္းစကေလးကို ထိတ္လန္႔ေစပါသည္

မယ္တင္ (ေဆး ၁)