မိန္းမကိုယ္ ျပဳျပ္ငေျပာင္းလဲျခင္း

Vaginal repair surgeryဆိုတာ နားလည္လြယ္ေအာင္ေျပာရရင္ မိန္းမကိုယ္နားတစ္ဝိုက္က အဂၤါေတြ မိန္းမကိုယ္ထဲေရာက္မလာေအာင္ ျပဳျပင္ေပးတဲ့၊ ကာကြယ္ေပးတဲ့ခြဲစိတ္နည္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိန္းမကိုယ္က ရိွရမယ့္ေနရာမွာမရိွပဲ က်လာတာ၊ ေနရာေရြ႕လာတာေတြရိွေနရာ
ရင္လည္း ရိွရမယ့္ေနရာမွာျပန္ေရာက္ေအာင္ထားၿပီး ျပန္မက်လာေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့ ခြဲစိတ္မႈလည္းပါဝင္ပါတယ္။

Vaginal repair surgery မွာ မိန္းမကိုယ္အေရွ႕ပိုင္းနံရံက ႂကြက္သားေတြကိုအားေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ေပးတဲ့ anterior vaginal repair နဲ့ မိန္းမကိုယ္အေနာက္က နံရံေတြကိုျပဳျပင္ေပးတဲ့posterior vaginal repair ဆိုၿပီးရိွပါတယ္။ anterior wall repair ပ
ကေတာ့ မိန္းမကိုယ္နဲ႔ဆီးအိမ္ၾကားကအလႊာေတြကို ျပဳျပင္ၿပီး posterior wall repair ကေတာ့ မိန္းမကိုယ္နဲ႔ အူမႀကီးေအာက္ပိုင္းၾကားမွရိွတဲ့အလႊာေတြကို ျပဳျပင္တာျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းမကိုယ္ရဲ႕ပတ္ပတ္လည္မွာရိွတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကိုကာရံထားတဲ့ အလႊာေတြဟာ အသက္ႀကီးလာေလ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္လာေလျဖစ္ၿပီး ရိွရေနမယ့္ေနရာမွာမရိွေတာ့ပဲ ေနရာေရြ႕ကုန္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ေတာ့ အသက္ႀကီးလာ႐ံုေၾကာင္မဟုတ္ပဲ ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္၊ ကေလးေမြးျခင္းေၾကာင့္၊ အဝလြန္ေနတာေၾကာင့္၊အေလးအပင္ေတြအရမ္းမတာေၾကာင့္၊ ဝမ္းခဏခဏခ်ဳပ္လို႔ညႇစ္ရတာေၾကာင့္ စတဲ့အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အဆိုပါအလႊာေတြက အားနည္းလာတတ္ပါတယ္။

အဆိုပါအေျခအေနအေနေတြေရာက္ရင္ ဆီးအိမ္၊ အူမႀကီးစတာေတြက မိန္းမကိုယ္ကိုဖိတာေတြျဖစ္လာပါတယ္။ လကၡဏာေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ အတူေနစဥ္မွာနာက်င္တာ၊ မိန္းမကိုယ္ထဲမွာတစ္ဆို႔ဆို႔ျဖစ္ေနတာ၊ တစ္ခုခုခံေနသလိုခံစားေနရတာ၊ တင္ပါးဆံုနားတစ္ဝိုက္က စုပ္ဆြဲထားသလိုနာက်င္ေနတာစတာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ခါးကိုက္တာ၊ သ႐ိုးသရီျဖစ္တာ၊ ဆီးခဏခဏသြားခ်င္တာေတြကလည္း ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ကေန တစ္ခုခုထြက္လာတာ၊ ဆီးမထိန္းႏိုင္တာ၊ ေခ်ာင္းဆိုးရင္းဆီးထြက္သြားတာေတြကလည္း ႀကံဳေတြရပါတယ္။

အဆိုပါအေျခအေနေတြႀကံဳရရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္ေကာင္းလာမလားလို႔ေစာင့္မေနသင့္ပဲ ကုသမႈခံယူသင့္ပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာေလ ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ဳိးေတြမ်ားေလျဖစ္တာေၾကာင့္ အျမန္ဆုံးကုသတာက စိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

Dr. ZZ