” မိန္းမကိုယ္ေျခာက္ေသြ႔ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္တင္းေႏွာစဥ္နာက်င္ျခင္း “

မိန္းမသားတို႔ ဖြင့္ဟေျပာဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ျပသနာေတြထဲမွာ ယခုေျပာျပမယ့္မိန္းမကိုယ္ေျခာက္ေသြ့ျခင္းျပသနာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အမ်ိဳးသားခ်စ္တင္းေႏွာခ်ိန္မွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ မိန္းမကိုယ္မွ ေခ်ာဆီကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ အရည္တစ္မ်ိဳးထြက္ေလ့႐ွိပါတယ္။အကယ္၍ မိန္းမကိုယ္ဟာ ထိုအရည္မထုတ္ေပးႏိုင္ဘဲ ေျခာက္ေသြ႔ေနမယ္ဆိုရင္….လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါ မိန္းမကိုယ္အတြင္းပိုင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားအဂၤါဟာပြတ္တိုက္ပြန္း႐ွမႈမ်ားလာၿပီး နာက်င္ေစႏိုင္တာေၾကာင့္ ၾကာလာတဲ့အခါ အမ်ိုးသမီးအေနနဲ့ ခ်စ္တင္းေႏွာဖို႔ပင္ေၾကာက္ေနတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ဒီလိုဆိုရင္ ေရ႐ွည္မွာ ခ်စ္သူစံုတြဲႏွစ္ေယာက္ၾကား ညႇိဳႏိႈင္းရခက္လာၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးသုခေလ်ာ့ပါးလာကာ အိမ္ေထာင္ေရးျပသနာတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ အ႐ွက္ပိုတဲ့ မိန္းမသားတို႔အေနနဲ႔ အျခားသူကိုဖြင့္ဟတိုင္ပင္ဖို႔ ေဆးခန္းျပဖို႔လည္း အဆင္မေျပျဖစ္ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အမ်ိုးသမီးတို႔အတြက္ မိန္းမကိုယ္ေျခာက္ေသြ႔ေစႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္:

1)ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲ

– ေသြးဆံုးခါနီးအရြယ္

– ေသြးဆံုးၿပီးခ်ိန္

– မီးဖြားၿပီးခါစအခ်ိန္

– ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား… စတဲ့အေျခအေနေတြမွာ ခနၶာကိုယ္တြင္း

‘မ’ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ အီစထ႐ိုဂ်င္ေဟာ္မုန္းေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာၿပီး မိန္းမကိုယ္ေျခာက္ေသြ့ျခင္းျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

2)စိတ္ဖိဆီးမႈ

– အလုပ္၊ေငြေၾကးနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ျပသနာမ်ား ဖိစီးေနသူမ်ား…

– စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပသနာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးခံစားေနရသူမ်ား …မွာလည္း ဤျပသနာေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

3)ဆက္ဆံေဖာ္နဲ႔အေပးအယူမမ်ွျခင္း

– အမ်ိဳးသားျဖစ္သူသုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္း

– အမ်ိဳးသားျဖစ္သူမွ လိက္ဆက္ဆံျခင္းမျပဳမီျပဳလုပ္ေပးေသာ ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာမႈျပဳလုပ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း (သို႔) မလံုေလာက္ျခင္း (သို႔) မိမိဆႏၵႏွင့္ကိုက္ညီမႈမ႐ွျိခင္း

– မိမိကိုယ္တိုင္ စိတ္မပါျခင္း

4)အခ်ိဳ႕ေသာေဆးကုသမႈမ်ား

– အခ်ိဳ႕ေသာ အေအးမိႏွာေစးေပ်ာက္ေဆးမ်ား၊ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ပြားရာမွာသံုးတဲ့ေဆးမ်ားဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္းအခြၽဲရည္စစ္ထုန္ျခင္းကို တားေပးတာေၾကာင့္ ေဆးသံုးစြဲေနစဥ္ကာလအတြင္းမွာ မိန္းမကိုယ္ေျခာက္ေသြးမႈကို ခံစားရတတ္ပါတယ္။

– တင္ပဆံုပိုင္းဓာတ္ကင္ေနရတဲ့ ကင္ဆာေဝဒနာ႐ွင္မ်ား ၊ကင္ဆာေဆးေသာက္သံုးေနရသူမ်ားမွာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

5)အတြင္းခံျပသနာ

– အတြင္းခံကိုေလ်ွာ္ရာမွာသံုးတဲ့ ဆပ္ျပာ၊အမ်ိဳးသမီးသံုးသန႔္စင္ေဆးရည္ စတာေတြမွာပါတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကဲ…ခုဆိုရင္ ျပသနာရဲ႕အေၾကာင္းရင္းေလးေတြေဖာ္ျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့…ဘယ္လိုျပန္လည္ကုစားရမလဲဆိုတာကို ေနာက္ေဆာင္းပါးမွာ ေစာင့္ေမ်ွာ္ဖတ္႐ႈေပးၾကပါဦးေနာ္။

ပိုင္နီေမ