ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိယ္ဝန္ရိွလာတာနဲ႔ လိုအပ္တာေတြ၊ စီစဥ္ရတာေတြအမ်ားအျပားရိွလာပါတယ္။ မိခင္ေကာကေလးပါ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္က်န္းက်န္းမာမာရိွဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္စရာအမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ ဗိုက္အပ္တာ၊ ေမြးမယ့္ အခ်ိန္တြက္တာ၊ ေမြးမယ့္နည္းလမ္းဆံုးျဖတ္တာ ၊ အစားအေသာက္အေနအထိုင္ဆင္ျခင္ရတာ အစရိွတဲ့မ်ားျပားတဲ့ အစီအစဥ္ေတြခ်မွတ္ရပါတယ္။

အဲဒီအစီအစဥ္ေတြထဲမွာမွ ကာကြယ္ေဆးထိဖို႔းဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကလည္း အေရးပါတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြကိုကာကြယ္ေဆးထိုးတာေတြကို ကိုယ္ဝန္အပ္တာနဲ႔ လအလိုက္ထိုးေပးသင့္ပါတယ္။ မထုိးမေနရမဟုတ္ေပမယ့္ ထိုးထားသင့္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးေတြရိွပါတယ္။

တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြထုိးႏွံထားသင့္ပါတယ္။ တုပ္ေကြးရာသီဟုတ္ဟုတ္မဟုတ္ဟုတ္ ထိုးထားသင့္ပါတယ္။ တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးထားျခင္းအားျဖင့္ မိခင္ကိုတုပ္ေကြးေရာဂါကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ေရာဂါေတြကိုလည္း။ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

တုပ္ေကြးေရာဂါဟာ ကိုယ္ဝန္မရိွတဲ့သူေတြမွာေတာင္ အသက္ေသဆံုးႏိုင္တဲ့အထိျပင္းထန္တတ္ပါတယ္။ တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ အသက္႐ႉၾကပ္တာေတြပါျဖစ္တတ္တာေၾကာင့္ ကာကြယ္ထားသင့္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြက ပိုမိုၿပီးဂ႐ုတစိုက္ ကာကြယ္ထားသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ထိုးႏွံသင္တဲ့ကာကြယ္ေဆးကေတာ့ ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆး ပါ။ ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးကို ကုိယ္ဝန္အပ္တာနဲ႔ လအႏုအရင့္အလိုက္ ထိုးႏွံေပးပါတယ္။

ကာကြယ္ေဆးေတြမွာ အဆိပ္ဖယ္ထားတဲ့ကာကြယ္ေဆးနဲ႔ ေရာဂါပိုးပါတဲ့ကာကြယ္ေဆးဆိုၿပီး ရိွပါတယ္။ ေရာဂါပိုးပါတဲ့ကာကြယ္ေဆးဆိုတာကေတာ့ လူကိုေရာဂါျဖစ္ေစေလာက္တဲ့ ပမာဏေလာက္မပါပဲေရာဂါကာကြယ္ႏိုင္ေလာက္႐ံုပဲပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုကာကြယ္ေဆးေတြကို ကိုယ္ဝန္ရိွခ်ိန္မွာပါေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ရလာၿပီဆိုရင္ တျခားလိုအပ္တာေတြေကာ ကာကြယ္ေဆးထိုးတာပါ ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးရင္လည္း ေဘးကင္းတဲ့ကာကြယ္ေဆးမ်ဳိးကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီးထိုးသင့္ပါတယ္။ ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါေတြကို သင့္ေတာ္တဲ့ကာကြယ္ေဆးနဲ႔ ကာကြယ္ထားမွသာ စိတ္ခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Dr. ZZ