စိတ္မခ်ရေသာ သေႏၶတားနည္းမ်ား
သေႏၶတားနည္းမ်ားစြာ႐ွိတဲ့ထဲမွာမွ အခ်ိဳ႕ေသာ သေႏၶတားနည္းေတြဟာ စိတ္မခ်ရဘဲ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေခ်အလြန္မ်ားပါတယ္။

ဒီလိုသေႏၶတားနည္းေတြကို မသိလိုက္ဘဲ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ သံုးလိုက္မိမယ္ဆိုရင္ မေမ်ွာ္လင့္ဘဲကိုယ္ဝန္ရသြားႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီလိုနည္းလမ္းေတြကို ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ေအာင္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(1)မိန္းမကိုယ္ျပင္ပသုတ္လႊတ္ျခင္း
မိန္းမကိုယ္ျပင္ပသုတ္လႊတ္ျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ရသြားႏိုင္ေခ်အမ်ားဆံုးသေနၶတားနည္းေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သုတ္ပိုးဟာ ဆႏၵၿပီးေျမာက္ခ်ိန္မွာထြက္တဲ့ သုတ္ရည္ထဲမွာတင္မကဘဲ အေစာပိုင္းထြက္တဲ့ ေ႐ွ႕ေျပးအရည္ၾကည္ေတြထဲမွာပါ ပါတာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေခ်မ်ားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔ ဆႏၵၿပီးေျမာက္ခါနီးအခ်ိန္မွာ စိတ္မထိန္းထားႏိုင္ဘဲ မအဂၤါထဲသုတ္ရည္တခ်ိဳ႕တဝက္ဝင္သြားတာ ေၾကာင့္လည္း ကိုယ္ဝန္ရတာမ်ိဳးေတြ႐ွိပါတယ္။

(2)ရက္ေ႐ွာင္ျခင္း
လတစ္လရဲ့ ရာသီမလာမီ ၇ ရက္နဲ႔ ရာသီစလာတဲ့ရက္ကေန ၇ရက္(ရာသီလာရက္ေတြအပါအဝင္) ဟာ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေခ်နည္းတဲ့ ရက္ေတြျဖစ္လို႔ ထိုရက္ေတြမွာအတူေနၿပီး က်န္ရက္ေတြကိုေ႐ွာင္ျခင္းကို ရက္ေ႐ွာင္တဲ့ ကိုယ္ဝန္တားနည္းလို႔သတ္မွတ္ပါတယ္။

(က်န္ရက္ေတြဟာ သားဥေႂကြႏိုင္တဲ့ရက္ေတြျဖစ္လို႔ ထိုရက္ေတြမွာအတူေနမိရင္ မမ်ိဳးဥနဲ႔သုတ္ပိုးေတြ႔သြားၿပီး သေနၶေအာင္ ကိုယ္ဝန္ရသြားႏိုင္ပါတယ္။) ဒါေပမယ့္ ဒီနည္းဟာ ရာသီရက္မမွန္သူေတြ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ၊ မီးဖြားၿပီးကာစသူေတြ၊ေသြးဆံုးခါနီးအမ်ိဳးသမီးေတြမွာ စိတ္မခ်ရပါဘူး။

ထို႔ျပင္ သားဥ (မမ်ိဳးဥ)ဟာ လတစ္လရဲ႕ ဘယ္ရက္မွာမဆို္ုိေႂကြႏိုင္တာမို႔ ရက္ေ႐ွာင္နည္းဟာလည္း စိတ္ခ်ရတဲ့ကိုယ္ဝန္တားနည္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

(3)စိတ္ခ်ရတဲ့ကိုယ္ဝန္တားနည္းေတြကို စိတ္မခ်ရေအာင္လုပ္ျခင္း
ဒါကေတာ့ စိတ္ခ်ရၿပီး ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေခ်အလြန္နည္းပါးတဲ့ ေန႔စဥ္ေသာက္ရတဲ့တားေဆး၊၃လခံေဆး (ဒက္ပို)ထိုးျခင္း၊အကာအကြယ္ကြန္ဒံုးသံုးျခင္း၊သားအိမ္တြင္းပစၥည္းထည့္ျခင္း၊လက္ေမာင္းတြင္းပစၥည္းထည့္ျခင္း စတဲ့ ကိုယ္ဝန္တားနည္းေတြကို စနစ္တက်မသံုးလ်ွင္ ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းလိုက္နာမႈမ႐ွိလ််ွင္ စိတ္ခ်ရမႈေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေခ်မ်ားသြားတတ္ပါတယ္။ဒါကေတာ့ ကိုယ္ဝန္တားနည္းရဲ႕အားနည္းခ်က္မဟုတ္ဘဲ သံုးစြဲသူရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ပါ။

မိမိအေနနဲ႔အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး၊အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္မလိုခ်င္ေသးဘူးဆိုရင္ေတာ…. စိတ္မခ်ရတဲ့ကိုယ္ဝန္တားနည္းေတြကို ႀကိဳတင္သိ႐ွိေ႐ွာင္႐ွားသင့္ၿပီး မိမိႏွင့္မိမိအေဖာ္အတြက္သင့္ေလ်ာ္မယ့္ စိတ္ခ်ရတယ့္ကိုယ္ဝန္တားနည္းကို စနစ္တက်မွန္မွန္ကန္ကန္သံုးဖို႔ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။

ေဒါက္တာမ်ိဳး (UM 1)