ပါ၀င္ေသာေဆး-Chloramphenicol

ေဆးပံုစံ-လိမ္းေဆးအဆီပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-ဤေဆးႏွင့္ ေဆးတိုးေသာ ပိုးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အေရျပားေရာဂါမ်ား၊ အေရျပားေပၚရွိအနာမ်ား ပိုးဝင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ကုသရန္ အသံုးျပဳပါသည္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း-ကေလး၊လူၾကီးမေရြး တစ္ေန႔ ၃ၾကိမ္မွ ၄ ၾကိမ္ခန္႔ လိမ္းနိုင္ပါသည္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-ကာလ ၾကာရွည္ ေဆးမ်ားစြာ သံုးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ေဆးမတည့္ေသာလကၡဏာမ်ား (ပူျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း စသည္)။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)