ကေလး ေပါင္မျပည့္ျခင္း

စိတ္ညစ္ရေသာ လူနာမ်ားတြင္ ေပါင္မျပည့္ေသာ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေပါင္မျပည့္ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ပိုးတံုးလံုးေလးမ်ားနွင႔္ တူၾကသည္။ ပိုးေမြးသလို ေမြးနိုင္မွ က်န္းက်န္းမာမာ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ရင္တမမ ေမြးျမဴရေသာ ကေလးမ်ားပါေပ။

ဘယ္အခါ ေပါင္မျပည့္ဘူး ေခၚမလဲ။ ၅ေပါင္ ၈ေအာင္စေအာက္ ေလ်ာ့ေသာ ကေလးမ်ားကို ေပါင္မျပည့္ေသာ ကေလးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ၃ေပါင္ ၄ေအာင္စေအာက္ ကေလးမ်ားကို ျပင္းထန္အဆင့္ သတ္မွတ္ၿပီး ၊ ၂ေပါင္ ၃ေအာင္စ ေအာက္သည္ သာလြန္ျပင္းထန္အဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ပိုးေမြးသလို ျပဳစုရသည္ ဆိုသည္မွာ…
၁။ အပူခ်ိန္ ထိန္းျခင္း
ေပါင္မျပည့္ေသာ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ လိုအပ္ေသာ အဆီပမာဏ သာမန္ထက္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ ထိုးက်ကာ အသက္ဆံုးရႈံးတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္အတြင္း ထားရွိကာ အပူခ်ိန္ ထိန္းေပးရပါသည္။

၂။ အာဟာရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေပါင္မျပည့္ ေမြးကင္းစမ်ားအတြက္ အာဟာရကို ကိုယ္အေလးခိ်န္အလိုက္ တြက္ခ်က္ကာ နာရီပိုင္းအလိုက္ နာရီျခား၂နာရီျခား ၃နာရီျခား စသည္ျဖင့္ တိုက္ေကြၽးရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဗီတာမင္ေက ထိုးနွံျခင္း၊ အားေဆးတိုက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ကေလးအေျခအေနအလိုက္ ျပဳလုပ္ၾကရပါသည္။

၃။ ဓာတ္ဆားျဖည့္တင္းျခင္း
ေန႔စဥ္ ထြက္ေသာ ဆီးပမာဏနွင့္ တိုးလာေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္အားေလ်ာ္စြာ ဓာတ္ဆားျဖည့္တင္းေပးရပါသည္။

၄။ ေသြးအားနည္းေသာ္

ေသြးအားနည္းလ်ွင္ လိုအပ္ပါက ေသြးသြင္းရျခင္း၊ အသားဝါပါက မီးေခ်ာင္းျပျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကရပါသည္။

၅။ ပိုးမဝင္ေစရန္
ဤအခ်က္မွာ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ေပါင္မျပည့္ေသာေမြးကင္းစမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးမ်ားဒဏ္ကို မခံနိုင္သျဖင့္ အထူးသတိထား ေဆာင္႐ြက္ၾကရပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္မွ တစ္ေယာက္ အေျပာင္းတြင္ လက္ေဆးျခင္း၊ လူထူထပ္မႈ မလိုလားသျဖင့္ လူနာေစာင့္ မဝင္ရျခင္း၊ အခ်ိန္ျပည့္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရျခင္း၊ အာဟာျဖည့္တင္းေပးရျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရာဂါမျဖစ္ပြားေအာင္ ဂရုစိုက္ၾကရပါသည္။

ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ပိုးေမြးသလို ေမြးရသည္ဆိုလ်ွင္ ဆိုမိသူ လြန္အံ့ မထင္ပါေလ။

ေဒါက္တာယမင္း (ေဆး ၁)