တိုက္ဖြိဳက္ေခၚ အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါ

ဤေရာဂါသည္ ဆယ္မိုနည္းလား တိုက္ဖီ ဟုေခၚေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာေရာဂါ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေရာဂါပိုးသည္ လူတစ္ဦး မွ တစ္ဦးဆီသို႔သာ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ျဖစ္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာမျပဘဲ မိမိ၏ သည္းေျခအိတ္အတြင္းတြင္လည္း ေရာဂါပိုးရွိေနနိုင္ပါသည္။

ေရာဂါျဖစ္ေနေသာသူ၏ ဆီး၊ ၀မ္း၊ တံေတြး၊ အန္ဖတ္ သို႔ ေရာဂါပိုးကို သယ္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ ၀မ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္

 • လက္မသန္႔၍ျဖစ္ေစ၊
 • အစားအစာမသန္႔သည္ကို စားသံုးမိ၍ျဖစ္ေစ၊
 • မသန္႔ေသာေရကို ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေရာဂါျဖစ္ပြားပါသည္။

ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။

ေရာဂါစျဖစ္စ ပထမအပတ္တြင္ တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ လကၡဏာမ်ားေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

 • ဖ်ားျခင္း (အပူၾကီးျခင္းေသာ္လည္း ေသြးခုန္ႏႈန္းမျမန္ျခင္းမွာ ဤေရာဂါ၏ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္ပါသည္) အဖ်ားက်လာျပီးေနာက္ ျပန္ဖ်ားတတ္ပါသည္။
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊
 • ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္း၊
 • ႏႈန္းခ်ိျခင္း
 • ၀မ္းခ်ဳပ္ျပီး ေနာက္ ၀မ္းေလ်ာျခင္း( ကေလးမ်ားတြင္ အန္၍ ၀မ္းေလ်ာျခင္း)

ထို႔ေနာက္တြင္

 • ၀မ္းဗိုက္တြင္ အနီစက္မ်ားထြက္ျခင္း
 • ဗိုက္ေဖာင္းလာျခင္း
 • ၀မ္းေလ်ာျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း
 • ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခါင္းေသြးလ်ံျခင္းတို႔ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။

ကုသမႈမခံယူပါက

 • ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ျခင္း
 • သတိလစ္ျခင္း
 • ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

မည္သည့္ကုသမႈ ခံယူသင့္သနည္း။

ေရာဂါပိုးသည္ အစားအစာမွတစ္ဆင့္ အူအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိကာ အူနံရံတြင္ အနာမ်ားျဖစ္ေစရံုမက အူေနွာင္းပိုင္းနံရံရွိ ေရာဂါကာကြယ္ေပးေသာ ျပန္ရည္က်ိတ္မ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးကာအနာျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အစားမာမာမ်ားစားပါက အူေပါက္နိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္စဥ္ အရည္ျဖစ္ေသာအစားအစာမ်ား၊ ဆန္ျပဳတ္ကဲ့သို႔ အစာေပ်ာ့ေပ်ာ့ကိုသာစားသံုးသင့္ပါသည္။

အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါဟု ထင္ပါက ေဆးရုံ ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးမႈခံယူပါ။ ေရာဂါျဖစ္ပြားပါက စနစ္တက် ကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆရာ၀န္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အတိအက် လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက ေဆးရုံတက္၍ကုသမႈ ခံယူရပါမည္။ လိုအပ္လွ်င္ သည္းေျခအိတ္ကိုခြဲစိတ္ကုသရပါမည္။

ေရာဂါသည္ ေသေသခ်ာခ်ာ ကုသမႈ မခံယူလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားျဖစ္နိုင္သည္။

 • အူေပါက္ျခင္း၊ အူအနာမ်ားမွ ေသြးထြက္ျခင္း။

ထို႔အျပင္ ေရာဂါပိုးသည္ ေသြးမွတစ္ဆင့္ ျပန္႔ကာ

 • အရိုးအဆစ္မ်ားေယာင္ျခင္း
 • ဦးေနွာက္ အေျမွးပါးေယာင္ျခင္း
 • သည္းေျခအိတ္ေရာင္ျခင္း
 • နွလံုးၾကြက္သားနွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္းအျပင္
 • သည္းေျခအိတ္အတြင္းတြင္ ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္သူအျဖစ္ ရွိနိုင္ျပီး မိမိသာမက သူတစ္ပါးကိုလည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။

ေရာဂါေၾကာင့့္ ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမွျဖစ္ေစ အသက္ေသဆံုးသည္အထိျဖစ္တတ္ပါသည္။ မေပါ့ဆသင့္ပါ။

ဤ အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ပို၍ ထိေရာက္လြယ္ကူပါသည္။

 • အစာမစားမီ လက္ကို ဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာပါ။
 • အစာအစားမခ်က္ျပဳတ္မီ လက္ကို ဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာျခင္းျဖင့္ မိမိနွင့္ သူတစ္ပါးသို႔ ေရာဂါမကူးစက္ေအာင္ကာကြယ္ပါ။
 • အိမ္သာသြားျပီးတိုင္း လက္ကို ဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာပါ။
 • အစာအစာ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ေသာ အိုးခြက္ပန္းကန္မ်ားကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းထားပါ။
 • အစားအစာမ်ားကို က်က္ေအာင္ခ်က္ပါ။
 • ေရကို ၾကိဳခ်က္ေသာက္ပါ။

ကာကြယ္ေဆး ကိုလည္း လိုအပ္ပါက ထိုးနိုင္ပါသည္။