အဆုတ္ကင္ဆာ၏ ကုသနည္းမ်ား
အဆုတ္ကင္ဆာသည္ ကုသရခက္ေသာ ကင္ဆာအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းသည္ထက္ ေရာဂါ ျဖစ္ႏႈန္းေနွးသြားရန္သာ တတ္နိုင္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကင္ဆာျဖစ္ေသာ အဆင့္၊ ကင္ဆာအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသနိုင္သည္လည္းရိွပါသည္။
၁။ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း
၂။ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ကုသျခင္း
၃။ ဓာတ္ေရာင္ျခည္နွင့္ ကင္ဆာေဆး ေပါင္း၍ ကုသျခင္း
၄။ ေရာဂါသက္သာေစရန္ ကုသျခင္း
• ေလဆာျဖင့္ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းပြင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
• အသက္ရူျပြန္အတြင္း stent ေခၚ ပိုက္ထည့္၍ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းပြင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
• အနာသက္သာေစေသာေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသျခင္း
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)