ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ပို၍ထိေရာက္ေစပါသည္။
• ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ရပ္ျခင္း၊
• အရက္ေလ်ာ့ေသာက္သံုးျခင္း၊
• က်န္းမာေရးညီညြတ္ေသာ အစားအစာမ်ားစားသံုးျခင္း၊
• ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား အားကစား၊ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေန႔စဥ္ပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္း၊
• ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ထိန္းထားျခင္း စသည္
က်န္းမာေစေသာ ဘဝေနထိုင္ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ရံုမက
• ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ရွိသူမ်ား ေဆးပံုမွန္ေသာက္ျခင္း
• ေသြးတြင္းအဆီဓာတ္က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
• ႏွလံုးေရာဂါသမားမ်ား လိုအပ္ပါက ေသြးက်ဲေဆးေသာက္သံုးျခင္း စေသာ
တြဲဖက္ေရာဂါမ်ားကို စနစ္တက် ကုသမႈ ခံယူရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)