ေဂါက္ေရာဂါ ကာကြယ္ပါ

ေဂါက္အဆစ္ေယာင္ေရာဂါသည္ ယူရစ္အက္ဆစ္ပံုေဆာင္ခဲမ်ား အဆစ္အတြင္း အနည္က်ရာမွ စတင္ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆစ္တစ္ခုသာ ေယာင္ေလ့ရွိၿပီး ေဝဒနာရွင္ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ ေျခမအဆစ္ေယာင္ျခင္းကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားရတတ္ပါသည္။ အျခား အဆစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေျခက်င္းဝတ္၊ ေျချပား၊ ဒူးေခါင္း၊ လက္ေခ်ာင္းဆစ္ကေလးမ်ား၊ လက္ေကာက္ဝတ္၊ တံေတာင္ဆစ္တို႔တြင္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေက်ာရိုးဆစ္နွင့္ အဆစ္ႀကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ခဲပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ
– ရုတ္တရက္ျဖစ္ျခင္း
– ၂နာရီအတြင္း အလြန္ ျပင္းထန္လာျခင္း
– အလြန္အမင္း ထိမရေအာင္ နာက်င္ျခင္း
– ေဆးလိမ္းမခံနိုင္ေအာင္ နာက်င္ျခင္း
– နီရဲေယာင္ကိုင္းေနျခင္း
– ျပန္ေကာင္းေသာအခါ အရွင္းေပ်ာက္ျခင္း

*ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ
မ်ားေသာအားျဖင့္ သက္သာသည္အထိ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားသာ ကူညီနိုင္ၿပီး ပံုမွန္အေျခအေန ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ယူရစ္အက္ဆစ္ပမာဏ ေလ်ွာ႔ခ်ရန္ လိုမလို စစ္ေဆးရပါသည္

အကယ္၍
– မၾကာခဏ ျဖစ္ျခင္း
– အဆစ္ေဘးတြင္ အဖုျဖစ္ျခင္း
– အရိုးအဆစ္ ပ်က္စီးမႈ ရွိလာျခင္း
– ေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္မႈ ရွိျခင္း
– ေက်ာက္ကပ္တြင္း ေက်ာက္မႈန္တည္ျခင္း
– ယူရစ္အက္ဆစ္ မတန္တဆ မ်ားေနျခင္းတို႔ ရွိပါက ေဆးကို စြဲေသာက္ရန္ လိုပါသည္

ယူရစ္အက္ဆစ္ ပမာဏ တက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္နိုင္ရန္
– ကိုယ္တြင္း ကလီစာမ်ား
– အၫြန္႔မ်ား (ကၫြတ္၊… စသည္)
– အျမစ္မ်ား
– အမဲသား၊ ဝက္သား၊ ဆိတ္သား
– ပင္လယ္ငါးမ်ား
– ဘီယာ တို႔ကို တတ္နိုင္သမ်ွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
ေဒါက္တာယမင္း(ေဆး ၁)