စိတ္ဖိစီးျခင္း ကင္းေဝးေအာင္ ေနထိုင္ၾကမယ္

မိမိတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊မိသားစု၊
အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စိတ္ဖိစီးမူမ်ားျဖစ္
ေပၚတတ္ၾကပါတယ္
ထိုစိတ္ဖီးစီးမူမ်ား လြယ္ကူစြာေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ နည္း
လမ္းေကာင္းမ်ားေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္
(၁) အားကစား၊ေယာဂ ကစားျခင္း
စိတ္ေပ်ာ္ရြင္ေစေသာ အင္ဒရိုဖင္း ေဟာ္မုန္းထြက္ေစသည္
(၂)တရားထိုင္ျခင္း၊ ဘုရားရွိခိုးျခင္း
စိတ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစသည္
(၃)အပ္စိုက္ကုသျခင္း
စိတ္ပင္ပန္းျခင္းေျပေပ်ာက္ေစသည္
(၄) ဗီတာမင္ သတၱဳဓာတ္ျပည့္ဝေအာင္စားေပးျခင္း
ဓာတ္တိုးကာကြယ္ေပးေသာ အစားအစာစားျခင္း
က ခနၱာကိုယ္ က်န္းမာေစသည္
(၅)မိမိ ဝါသနာပါေသာ အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ဥပမာ_ ပန္းအလွျပင္ျခင္း၊အပင္စိုက္ျခင္း
(၆) မိမိ ခ်စ္ခင္သူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးျခင္း
(၇) မိမိ ႏွစ္သက္ေသာ ရနံ႔ကုထံုးမ်ားျဖင့္
စိတ္ဖိစီးမႈေျဖေဖ်ာက္ျခင္တို႔ ျဖစ္ပါသည္