ဒီေတာင္ကို ဒီလိုေက်ာ္ၾကစို႔လား။

ကင္ဆာျဖစ္ေနျပီလို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ေသလက္မွတ္ရသြားသလို ခံစားရၾကမွာမလြဲမေသပင္။ ယခင္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေသခ်ိန္ကို အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားျဖင့္ ထိုင္ေစာင့္ ရဖို႔သာ ရွွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ နည္းပညာ၊ စက္ပစၥည္းအသစ္ အသစ္မ်ား အဆက္မျပတ္ ေလ့လာထြက္ရွိလာေနေသာေခတ္တြင္ ကင္ဆာေရာဂါကလည္း ကုသနိုင္သည့္ အဆင့္မ်ား ေတြ႔ရွိလာေပသည္။ ကင္ဆာေရာဂါကို အဆင့္မ်ားခြဲကာ အဆင့္အလိုက္ ကုသမႈမ်ိဳးစံု ေပၚထြန္းလာသည္မွာ ကင္ဆာေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ မဟာသတင္းေကာင္းမ်ားပင္။

ကင္ဆာေရာဂါဟု နာမည္တပ္လိုက္တာနဲ႔ လူအမ်ား အထိတ္တလန္႔ျဖစ္၍ ဘာလုပ္၍ ဘာကိုင္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ၾကေလ့ရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား သိထားပါက ရင္ဆိုင္ဖို႔ အနည္းငယ္အားရွိလိမ္႔မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။

၁။ ကင္ဆာျဖစ္တာ ေသခ်ာလား။

ကင္ဆာေရာဂါလို႔ ေျပာနိုင္တဲ့ စံခ်ိန္စစ္ေဆးမႈက အသားစယူ၍ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ tumour marker ဟုေခၚေသာ ေသြးတြင္း ကင္ဆာဓာတ္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊ ဓာတ္မွန္ ( ကြန္ျပဴတာဓာတ္မွန္ CT၊ သံလိုက္စက္ကြင္းဓာတ္မွန္ MRI) ရိုက္ျခင္းျဖင့္ သိနိုင္ေသာ္လည္း အမွားရွိနိုင္ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကင္ဆာမ်ားကိုမူ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ပံုစံအရ ကင္ဆာဟု ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္သည္မ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေၾကာက္ရြ႔ံမေနဘဲ ကင္ဆာဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာေအာင္ အရင္စစ္ေဆးပါ။

၂။ ကင္ဆာဘယ္အဆင့္လဲ။ ဘယ္လိုကုနိုင္သလဲ။

ကင္ဆာဟု သိရံုေလာက္ျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ မိမိဘယ္အဆင့္ေရာက္ေနသည္လဲကို ပါသိမွ မည္သို႔ကုသမႈခံယူရမည္နည္းကို သိနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္အတြင္း ကုသသင့္သည္ကိုပါ သိရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ မိမိအိမ္တြင္ လူေစာင့္မရွိ၍၊ ကေလးစာေမးပြဲရွိေန၍ စသည္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ေနာက္က်မွ ကုသမႈယူေသာ္အခါ ကုမရေသာအဆင့္သို႔ လြန္သြားၾကသည္ကုိ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါ လ်င္ျမန္စြာပြားတတ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္၍ အျမန္ဆံုးကုသမႈ ခံယူရေပမည္။

၃။ ေပ်ာက္ကင္းမွာလား။

ကင္ဆာေရာဂါသည္ ေၾကာက္စရာၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ရသည္မွာ ေရာဂါေပ်ာက္မေပ်ာက္ အာမခံခ်က္မေပးနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ လူနာအေျခအေန၊ ေရာဂါ၏ အေျခအေန၊ ကုသမႈ၏ အေျခအေနကုိ ၾကည့္၍ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အခ်ိဳ႕လူနာ အရွင္းေပ်ာက္မည္၊ အာမခံသည္ဟု ဆိုေသာ သူေနာက္လိုက္ကာ အခ်ိန္လြန္မွ ေနာင္တရသည္မ်ားကိုလည္း ၾကံဳခဲ့ဖူးပါသည္။ ဆရာဝန္မ်ား အေနျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ေပ်ာက္မေပ်ာက္ထက္ ကုသျပီးေနာက္ အသက္ ၃ႏွစ္၊ ၅ႏွစ္၊ ၁၀ႏွစ္ ဆက္ေနနိုင္မည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေလ့ရွိေပသည္။ ကင္ဆာသည္ မကုဘဲထားပါက ၁ႏွစ္ခန္႔သာ အသက္ရွင္မည့္သူသည္ ဤကုသမႈ ခံယူျပီးေနာက္ အသက္ ၅ႏွစ္ခန္႔ ေနနိုင္မည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားျပားပါက ထိုကုသမႈမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ေရာဂါအဆင့္ေပၚမူတည္၍ ေပ်ာက္ကင္းနုိင္မႈကိုပါ ေျပာနိုင္လာသည္ကို ေတြ႔လာရပါသည္။

၄။ လူနာဘက္က ဘာေတြျပင္ထားသင့္သလဲ။

ေဆးသည္ ကုသမႈတစ္ဝက္သာ သက္သာေစျပီး က်န္တစ္ဝက္မွ လူနာ၏စိတ္ေပၚမူတည္သည္ဟု ၾကားဖူးၾကမည္ ထင္ပါသည္။ မိမိဘက္ကလည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာၾကံခိုင္မႈ ရေစေသာ အရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသင့္သည္။ (ဥပမာ၊ တရားထိုင္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳျခင္း စသည္) အလြယ္တကူ အရံူးေပးမည့္အစား ၾကံခိုင္စြာေနနိုင္ေလေလ သင့္ကို ေရာဂါက ဖယ္ခြာေလေလ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ ထို႔အတူ သၾကားႏွင့္ အခ်ိဳမ်ားအစား လတ္ဆတ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ သစ္သီးဝလံမ်ား၊ အသားမ်ား အာဟာရျပည့္ဝစြာ စားသံုးသင့္ေပသည္။ သို႔မွသာ ကုသမႈခံယူရာ၌ ခြန္အားရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

သို႔ျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအၾကံျပဳလိုသည္မွာ ကင္ဆာေရာဂါသည္ ေစာစီးစြာ ကုသမႈခံယူသင့္ေသာ ေရာဂါျဖစ္၍ ကုသမႈကို မေႏွာင့္ေႏွးေစသင့္သည္အျပင္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား( ဥပမာ၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကုသမႈခံယူသူမ်ားသည္ ေရမထိရျခင္း စသည္) ကို ေသခ်ာစြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္ပါေပသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)