ဖ်ားနာစဥ္ သတိျပဳသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား

သာမန္အားျဖင့္ လူနာမ်ားသည္ ဖ်ားသည္ဟုသာ သာမန္ သတိထားမိတတ္ေသာ္လည္း ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အတြက္မူ ဖ်ားသည့္ပံုစံကို ၾကည့္၍ ေရာဂါကို ခန္႔မွန္းရေပသည္။ ထို႔ေနာက္မွ မိမိ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ပညာကို အေျခခံ၍ လိုအပ္ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ဖ်ားနာပါက ဆရာဝန္မ်ား ေမးေလ့ရွိေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားအတိုင္း မိမိကိုယ္ကို သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေပးသင့္သည္။

 • ဖ်ားတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ။
 • အဖ်ားၾကီးလား၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ထိ တက္လဲ။
 • ဆက္တိုက္ၾကီးဖ်ားျပီး ေဆးေသာက္လိုက္မွက်သြားတာလား၊ အဖ်ားက တက္လိုက္က်လိုက္လား။
 • ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ အဖ်ားပိုတက္တတ္လဲ၊ ညေနဘက္မွ အဖ်ားပိုတက္တာမ်ိဳးရွိလား။
 • ခ်မ္းတုန္ျပီး ဖ်ားတာလား။
 • ကိုယ္ေပၚမွာ အနီစက္၊ အနီကြက္ေတြ ေပၚေသးလား။
 • အျခားေကာ ဘာျဖစ္ေသးလဲ။

အဖ်ားတက္တတ္ေသာ ပံုစံမ်ား

 • ဆက္တိုက္အဖ်ားတက္ျခင္း
  • ၂၄ နာရီအတြင္း ၁ ဒီဂရီ ဆဲစီးယပ္ထက္ ပိုက်ျခင္း၊ ပိုတက္ျခင္းမရွိပါက ဆက္တိုက္တက္ေနသည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ အဆုတ္ေရာင္ျခင္း၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ား၊ ဆီးပိုးဝင္ျခင္း စေသာေရာဂါမ်ားတြင္ ဆက္တိုက္ အဖ်ားတက္တတ္ပါသည္။
 • အဖ်ားတက္လိုက္ က်လိုက္ျဖစ္ျခင္း
  • ပံုမွန္ကိုယ္အပူခ်ိန္အထိ ျပန္က်တတ္ေသာ ဖ်ားပံု နွင့္ ပံုမွန္အပူခ်ိန္ထိက်ေလ့ မရွိဘဲ အဖ်ားက်တတ္ေသာ ဖ်ားနာျခင္း ဟူ၍ နွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။
 • ပိုးဆိပ္တတ္သည့္ ဖ်ားနာျခင္း
  • အဖ်ားၾကီးရံုမက ၅ ဒီဂရီ ဆဲစီးယပ္ ထက္ပို၍ အတက္အက် ရွိေနတတ္ေသာအဖ်ားပံုစံျဖစ္သည္။
 • တစ္ေငြ႔ေငြ႔ဖ်ားျခင္း
  • တီဘီေရာဂါ တြင္ အျဖစ္မ်ားျပီး ညေနဘက္တြင္ ပိုအဖ်ားတက္ေနေလ့ရွိပါသည္။
 • ေလွကားထစ္ကဲ့သို႔ တစ္ေခါက္ထက္ တစ္ေခါက္ အဖ်ားပိုတက္ျခင္း

 

 • ရက္ျခား၍ အဖ်ားတက္ေသာပံုစံ
  • အဖ်ားတက္ျပီးေနာက္ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ကာ ၂-၃ရက္ၾကာမွ ျပန္ဖ်ားတတ္ေသာ အဖ်ားပံုစံျဖစ္ပါသည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတြင္ ေတြ႔ရေသာအဖ်ားမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးရံုမ်ား ေဆးခန္းမ်ားတြင္ လူနာေပၚမူတည္၍ အဖ်ားတုိင္းျခင္းကို ၂ ၾကိမ္ မွ ၆ ၾကိမ္အထိ တိုင္းတာမွတ္သားထားေလ့ရွိၾကသည္။

အဖ်ားၾကီးျခင္း

ကုသမႈမ်ား

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)