အိပ္စက္အနားယူျခင္း

ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္အနားယူျခင္းဆိုတာဘာလဲ။

 • အိပ္ရာေပၚလွဲခ်ိန္မွစ၍ မိနစ္ ၃၀အတြင္း အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း
 • ၆ နာရီ- ၈နာရီ အတြင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ကို ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ျခင္း
 • အိပ္ေနစဥ္ နိုးျခင္းသည္ ၃ ၾကိမ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း
 • နိုးလာသည္အခ်ိန္တြင္ လန္းဆန္းတက္ၾကြစြာ နိုးလာျခင္း

ညေကာင္းစြာ အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ အိပ္ေရးပ်က္ပါက

 • ေန႔စဥ္ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံ က်ဆင္းျခင္း
 • အာရံုစူးစိုက္နိုင္စြမ္းႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္စြမ္းရည္က်ဆင္းျခင္း
 • အိပ္ေရးမဝသျဖင့္ စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရည္က်ဆင္းျခင္း
 • မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။

ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္နိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

 • အမွန္တကယ္ မအိပ္ခ်င္ေသးဘဲ အိပ္ရာမဝင္ပါနွင့္။
 • အမွန္တကယ္ မအိပ္ခ်င္ေသးဘဲ အိပ္ရာထဲတြင္ လူးလြန္႔မေနပါနွင့္။
 • ေန႔လည္ဘက္ တေရးတေမာ အိပ္စက္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 • အိပ္ခ်ိန္ ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားပါ။
 • အိပ္မည့္ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးထားပါ။ ထိုေနရာတြင္ အိပ္စက္ရန္မွတပါး စားျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
 • အိပ္မည့္အခန္းနွင့္ အိပ္ရာသည္ သင့္အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိပါေစ။ ဆူညံေနျခင္း၊ ပူေလာင္အိုက္စပ္ေသာေနရာကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 • ကဖိန္းဓာတ္ပါေသာ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဘက္ရည္၊ အရက္ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 • မအိပ္ခင္ ေရေႏြးေႏြးျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ႏြားနို႔ပူပူတစ္ခြက္ေသာက္သံုးျခင္းသည္လည္း ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္နိုင္ရန္ အကူအညီေပးပါသည္။
 • ပံုမွန္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားျပဳလုပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အိပ္ရာဝင္ခါနီး ျပင္းထန္ေသာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 • လိုအပ္ပါက မိမိ၏ အိပ္ခ်ိန္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။
 • နိုးထခ်ိန္ ပံုမွန္ျဖစ္ပါေစ။ အိပ္ရာဝင္ေနာက္က် သို႔ ေစာေသာ္လည္း ပံုမွန္အိပ္ရာထသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထသင့္ပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)