ကေလးေတြကိုေျခသည္းလက္သည္းနဲ႔ပက္သက္ၿပီးဘယ္လိုဂ႐ုစိုက္ေပးမလဲ?

ကေလးေတြရဲ႕ဘဝမွာ ငယ္ရြယ္တဲ့အခ်ိန္မွာလူႀကီးေတြကို အစစအရာရာအားကိုးရပါတယ္။ စားတာေသာက္တာ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္တာ၊ ေျပာဆု္ေနထိုင္တာ၊ အိပ္တာကအစလူႀကီးေတြကစီမံေပးရသလို ကေလးေတြကလည္းလူႀကီးေတြလုပ္ေပးမွ အဆင္ေျပပါတယ္။ ေရခ်ဳိးတာ၊ ေခါင္းေလွ်ာ္တာ၊ ဆံပင္ညႇပ္တာ၊ ေျခလက္ေဆးတာစတဲ့တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးေတြကိုလည္း လူႀကီးေတြကလုပ္ေပးမွသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ၿပီးက်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫြတ္ပါတယ္။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအတြက္လုပ္ေပးရင္ ေျခသည္းလက္သည္းညႇပ္တာ၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးတာေတြကလည္း လူႀကီးေတြလုပ္ေပးရမယ့္ အရာျဖစ္ ပါတယ္။

ေျခသည္းလက္သည္းဆုိတာ ကေလးေတြတြက္ေတာ္ေတာ္အညစ္အေၾကးမ်ားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာတကာသြား၊ ေတြ႕တာအကုန္ကိုင္ေနတဲ့ ေျခလက္ေတြမွာ အည္းအၾကးေတြေရာဂါပိုးေတြအမ်ားႀကီးရိွေနမွာေသခ်ာပါတယ္။ အဆိုပါအညစ္အေၾကးေတြကလည္း ေသခ်ာေဆးေၾကာသန္႔စင္ျပီး ေျပာင္စင္ေအာင္ညႇပ္ထားပါမွ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫြတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြကေျခလက္ေဆးႏိုင္ေပမယ့္ ညႇပ္တာကေတာ့ လူႀကီးေတြလုပ္ေပးမွအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။

ေျခသည္းလက္သည္းညႇပ္ရင္ ေသခ်ာစြာတိတိက်က်ညႇပ္ေပးရပါမယ္။ ေထာင့္ေတြကိုေတာ့ အနည္းငယ္ဝိုက္ၿပီးညႇပ္ေပးရပါမယ္။ မဟုတ္ရင္လက္သည္းေျခသည္းအခြၽန္နဲ႔အသားနဲ႔ထိရင္ အနာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ညႇပ္ရာမွာလည္း လက္သည္းညႇပ္နဲ႔ေသခ်ာစြာညႇပ္သင့္ပါတယ္။ ပါးစပ္နဲ႔ကိုက္တာကို လံုးဝအက်င့္အလုပ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ညႇပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း ေရခ်ဳိးၿပီးကာစ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနတဲ့အခ်ိန္က ပိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။

ညႇပ္ၿပီးရင္လည္း အစအနေတြ၊ အေရျပားအစေတြက်န္မက်န္စစ္ေဆးၿပီး ရိွေနရင္တစ္ခါတည္းေျပာင္စင္ေအာင္ ရွင္းလင္းေပးရပါမယ္။
အလုံးစံုၿပီးစီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေျပာင္စင္ေအာင္ေဆးေၾကာၿပီးေျခာက္ေသြ႕စြာထားေပးရပါမယ္။ အနည္းဆံုးတစ္ပတ္ကိုႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ စစ္ေဆးေပးသင့္သလို လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလိုညႇပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျခသည္းလက္သည္းေတြကိုတတ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေဆးဆိုးတာကိုမလုပ္ေပးသင့္ပါဘူး။
ေျခသည္းလက္သည္းေတြအက္ကြဲတာ၊ ႂကြပ္ၿပီးက်ဳိးတာေတြမရိွေအာင္သင့္တင့္တဲ့အာဟာရကိုပံုမွန္ေကြၽးေပးရပါမယ္။ သံဓာတ္ဟာလည္း ေျခသည္းလက္သည္းေတြအတြက္အေရးႀကီးပါတယ္။

ေျခသည္းလက္သည္းေတြဟာ ကေလးတို႔ရဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္အေရးပါသလို ပံုမွန္ညႇပ္ေပးၿပီးသန္႔ရွင္းေအာင္လည္း လူႀကီးေတြက ဂ႐ုစိုက္ေပးသင့္ပါတယ္။ ေသခ်ာစြာသန္႔ရွင္းေပးမွသာ မလိုလားအပ္တဲ့ေရာဂါေတြကိုေရွာင္ရွားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Dr. ZZ