ကိုရီးယား၏ သုိင္း႐ိြဳင္းကင္ဆာ

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိ္င္ငံသည္ သန္း ၅၀ မွ်ေသာ ႏုိ္င္ငံသားမ်ားတြက္ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈရံပုံေငြ စနစ္ကုိ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက စတင္ခဲ့ပါသည္။ အခမဲ့ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ဟုလည္း ေျပာလုိ႕ရသည္။ ယေန႕ေတာင္ကုိရီးယား ႏိုင္ငံမွာ လူရီးေရ ၁ သန္းအတြက္ ကြန္ျပဴတာဓာတ္မွန္ ၅ လုံးရွိသည္။ MRI ေခၚ သံလုိက္ စက္ကြင္းဓာတ္မွန္ ေလးလုံးရွိေနသည္။ က်န္းမာေရးစာရင္းဇယားမ်ားအတြက္ တိက်သည့္ စာရင္းမွတ္တမ္း၊ သုေတသနေတြရွိေနသလုိ ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား မွာလည္း စနစ္တက် ရွိေနပါသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ စတင္လ်က္ ေတာင္ကုိးရီးယားအစုိးရသည္ ကင္ဆာႏွင့္ အျခားအျဖစ္ မ်ားေသာေရာဂါ အခမဲ့ ႀကိဳတင္ရွာေဖြေရးစီမံခ်က္ကုိ စတင္ခဲ့သည္။ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ႀကိဳတင္ ရွာေဖြသည့္ေနရာမွာ အျဖစ္မ်ားသည့္ ရင္သားကင္ဆာ၊ အူမႀကီးကင္ဆာ၊ သားအိမ္ ေ ေခါင္းကင္ဆာ၊ အစာအိမ္ကင္ဆာႏွင့္ အသည္းကင္ဆဆာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားအားလုံးအတြက္ အခမဲ့ စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပွ်မ္းမွ်အထက္၀င္ေငြရွိသူမ်ားအဖုိ႕စတိသေဘာမွ် စရိတ္ မွ်ေပးရတာမ်ဳိးေတာ့ရွိသည္။ လည္ပင္သိုင္းရြိဳင္းအက်ိတ္ကင္ဆာမ်ားကုိ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးဖုိ႕ အခမဲ့အစီအစဥ္မွာ မပါ၀င္ခဲ့ေပမယ့္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက အလ်ဥ္းသင့္ရင္သင့္ သလုိ ထည့္သြင္းစစ္ေဆးေပးခဲ့ၾကတာရွိပါသည္။ စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္းကလည္း လြယ္ကူ ပါသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ မွ ၅၀ ခန္႕အထိသာ က်သင့္သည္ကုိ လည္ပင္းကုိ တီဗီ ဓာတ္မွန္႐ုိတ္သည့္ စစ္ေဆးမႈျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားေဆး႐ုံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း က်န္းမာေရးစစ္ေဆးသည့္ အစီ အစဥ္မ်ားထဲမွာ သို္င္း႐ိြဳင္းကင္ဆာအား တီဗီဓာတ္မွန္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ရွာေဖြသည့္နည္းလမ္းကုိ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး အေရာင္းျမႇင့္တင္လာၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္ေဆးခန္းငယ္မ်ားရွိ အေထြေထြကုဆရာ၀န္မ်ားဆုိလွ်င္ တပုိင္တႏုိင္တီဗီဓာတ္မွန္႐ုိက္စက္ေလးေတြ ၀ယ္ထားၾက ၿပီး သိုင္းရြိဳင္းကင္ဆာ ႀကဳိတင္ရွာေဖြႏုိင္ဖုိ႕ သူတုိ႕ေဆးခန္းေလးထဲမွာပဲ တီဗီဓာတ္မွန္႐ိုက္ေပး ႏုိင္ၾကသည္။ အစုိးရႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကလည္း သိြဳင္းရြဳိင္းကင္ဆာႀကိဳတင္စစ္ေဆးေရးအတြက္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလာၾကသည္။

၂၀၀၄ ႏွစ္ဦးပုိင္မွာေတာ့ သိုင္းရြိဳင္းကင္ဆာႀကိဳတင္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တခ်ဳိ႕ေသာ ဆရာ၀န္မ်ား၏ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသံေတြ ဆူညံလာခဲ့သည္။ ကင္ဆာမရွိပဲ ရွိသည္ ဟု သတ္မွတ္မႈ(Overdiagnosis) ေတြမ်ားလာေၾကာင္း၊ ေရာဂါလကၡဏာ တစ္စုံတရာမရွိပဲ သိုင္းရြိဳင္းကင္ဆာအားႀကိဳတင္စစ္ေဆးေနမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႕သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိလာၾက တာ ပါ။ နာမည္ႀကီးသတင္းစာေတြကလည္း စာလုံးမည္းႀကီးမ်ားျဖင့္ ထုိကစၥကုိ ေဖာ္ျပလာၾက သည္။ ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံ၏ အဓိက႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ သုံးခုစလုံးမွာ အထူးက႑ အျဖစ္ ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ မ်ားျပားၿပီး၊ လူေတြကလည္း ေၾကာက္တတ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည့္ ေရာဂါတစ္ခုကို ေစာစီးစြာ မစစ္ေဆးသင့္ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေထာက္ျပစည္း႐ုံးဖုိ႕ဆုိသည္မွာ မလြယ္ကူလွပါ။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ ကင္ဆာလူနာမွတ္တမ္းကို ေလ့လာမည္ဆိုရင္ အေျဖကုိ ထင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစတင္လ်က္ ေတာင္ကုိရီးယားမွာ ကင္ဆာလူနာ မွတ္တမ္းကုိ ေလ့လာမည္ဆုိရင္ အေျဖကုိ ထင္ရွားရွာေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း သုိင္းရြိဳင္းကင္ဆာလူနာသစ္ေတြ႕ရွိမႈက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ႏႈန္းထားတက္ ၁၅ ဆအထိမ်ားျပား လာခဲ့သည္။ အျဖစ္အမ်ားဆုံးက Papillary carcimoma အမ်ဳိးအစားသိုင္းရြဳိင္းကင္ဆာပါ။ ထူး ျခားသည့္ အခ်က္က သိုင္းရြိဳင္ကင္ဆာေတြ ပုိအျဖစ္မ်ားလာေပမယ့္ ထုိကင္ဆာမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းကေတာ့ က်လည္းမသြားပါ၊ တုိးလဲမလာ။တန္႕ေနတာကုိေတြ႕ၾကရသည္။ ေရာဂါ တစ္ခုက အျဖစ္မ်ားလာ႐ုိးမွန္းလွ်င္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းလည္း တက္လာသင့္သည္။ အျဖစ္မ်ား လာၿပီး ေသဆုံးမႈႏႈန္းမတတ္ဆုိရင္ေတာ့ Overdiagnosis (မရွိပဲ အရွိထင္ျခင္း) မ်ားျဖစ္ မေနလားဆိုတာ ထည့္စဥ္းစားဖုိ႕ လုိလာၿပီ။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွာ ေဒသႀကီး ၁၆ ခုုရွိသည္။ ထုိေဒသႀကီး ၁၆ ေနရာမွာ သုိင္းရြိဳင္းကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း မတူညီတာကိုလည္း ေတြ႕ၾကရသည္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ သိုင္းရိြဳင္းကင္ဆာမွာ ယေန႕ေတာင္ကုိရီးယားႏုိ္္င္ငံ၏ အျဖစ္အမ်ားဆုံး ကင္ဆာအျဖစ္ရပ္ တည္ေနပါၿပီ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံအတြင္း သုိင္းရြိဳင္းကင္ဆာ ျဖစ္ေနၿပီဟု ေရာဂါအမည္တပ္ခံရသူ ေလးေသာင္းရွိခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း သုိိင္းရြိဳင္းကင္ဆာျဖင့္ တစ္နည္းပွ်မ္းမွေသဆုံးမႈႈႏႈန္းမွာ လူနာ ၃၀ ႏွင့္ ၄၀ ၾကားတြင္ ရွိသည္။ ဘယ္ႏွစ္မွာ လူနာ ၄၀၀ထက္ပုိၿပီး ေသဆုံးခ့ဲရသည္ဟူ၍ မရွိခဲ့ပါ။ သည္ေတာ့ သိ္ုင္းရြိဳင္း ကင္ဆာ လူနာသစ္ေတြ႕ရွိႏႈန္းက ထုိကင္ဆာျဖင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းထက္ အဆ ၁၀၀ခန္႕ ပုိမ်ားေန သည္။

သုိင္းရိြဳင္ကင္ဆာဟု အမည္တပ္ခံရသည့္ လူနာအားလုံးလုိလုိ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ၾကရ ပါသည္။ ထုိလူနာမ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္က သုိင္းရြိဳင္းအက်ိတ္ႀကီးတစ္ခုလုံး ခြဲထုတ္ခံ လုိက္ၾကရသည္။ ထုိလူနာမ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႕က သုိင္းရြိဳင္းအက်ိတ္ႀကီးတစ္ခုလုံး ခြဲထုတ္ခံလုိက္ၾကရသည္။ က်န္သုံးပုံတစ္ပုံက သိုင္းရြိဳင္းအက်ိတ္တစ္ခုလုံးနီးပါး ခြဲထုတ္ခံခ့ဲ ၾကရသည္။ ကင္ဆာ၏ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာ သိုင္းရြိင္အက်ိတ္ႀကီးကုိ ခြဲထုတ္ရမလဲဟူ သည့္ မူ၀ါဒသတ္မွတ္ခ်က္ကလည္း အၿမဲလုိလုိ ေျပာင္းေနသည္။ ခြဲခ်င္၊ စိတ္ခ်င္သည့္ ဘက္ကုိ ပုိၿပီးဦးစားေပး၊ေဇာင္းေပးလာၾကသည့္ အေျခအေနပါ။ သို္င္းရိြဳင္းဂလင္းထဲမွာ ျဖစ္ေနသည့္ ကင္ဆာအက်ိတ္က တစ္စင္တီမီတာထက္ေသးငယ္သည္ဆုိရင္ သုိင္းရိြဳင္း တစ္ခုလုံး ခြဲထုတ္ပစ္ေလ့မရွိပါ။ ကင္ဆာက်ိတ္ ၀.၅ စင္တီမီတာဆုိရင္ေတာ့ လုံးလုံးမခြဲစိတ္ ေတာ့ပဲ တျခားကုသနည္းကုိ သုံးလုိ႕ရသည္။

ထုိသို႕သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ ၁၉၉၅ ခုွႏွစ္အတြင္း ကင္ဆာအက်ိတ္ တစ္စင္တီမီတာထက္ေသးငယ္သည့္ သိုင္းရိြဳင္းကင္ဆာမ်ား၏ ၁၄% ကုိသာ ခြဲစိတ္ခဲ့ၾကရာမွ ေနာင္ဆယ့္ႏွစ္ၾကလာသည့္အခါ ၅၆% အထိ ခြဲစိတ္လာၾကတာကုိ ေတြ႕ရသည္။ တကယ္ ေတာ့ သိုင္းရိြဳင္းအက်ိတ္ကုိ ခြဲစိတ္ထုတ္ပစ္ခံရဖုိ႕က ေရရွည္မွာ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိ သည့္ စြန္႕စားမႈတစ္ခုပါ။ ေသခ်ာသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ သုိ္င္းရိြဳင္းေဟာ္မုန္းေဆး၀ါး ေတြကုိ တစ္သက္လုံး မွီ၀ဲသြားရေတာ့မည္ စိိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအရ သိုင္းရိြဳင္းအက်ိတ္ခြဲစိတ္ထုတ္ပစ္ခံထားရသည့္ ကုိရီးယားလူမ်ုုိး တစ္ေသာင္းခြဲအနက္ ၁၁% က ပါရာသုိင္းရိြဳင္းဟုေခၚသည့္ သုိင္းရိြဳင္းဂလင္းႏွင့္ကပ္ေနသည့္ ဂလင္းေလးတစ္ခုပါ ခြဲထုတ္ ပစ္ခံရသည့္အထဲပါသြားၿပီ တစ္သက္လုံးျပႆနာတတ္ၾကရသည္။ ၂%က အသံအုိးသုိ႕သြား သည့္ အာ႐ုံေၾကာတစ္ေခ်ာ္ငးအျဖတ္ခံထားရသည့္အထဲ ပါသြားၿပီး စကားေျပာရင္ အသံမထြက္ေတာ့သည့္ ျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ၾကရသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္ သုေတသနတစ္ခုရွိသည္။ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားရသည့္ လူနာမ်ားကုိ ရင္ခြဲစစ္ေဆးၾကည့္သည့္အခါ သူတုိ႕၏ သုိင္းရိြဳင္းဂလင္းေတြမွာ ကင္ဆာျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားဆီမွာ ေတြ႕လုိက္ရသည္။ လူနာက အျခားအေၾကာင္းႏွင့္ေသဆုံးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သုိင္းရိြဳင္းမွာ ကင္ဆာျဖစ္ေနၿပီ။ တဖက္ကျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့ သို္င္းရိြဳင္းကင္ဆာမ်ားသည္ လူသားတုိ႕ကို ဒုကၡေပးဖုိ႕ အခ်ိန္ အေတာ္ယူရေၾကာင္း၊ သိုင္းရိြဳင္းကင္ဆာတုိ္င္းကုိ ကုသမႈအေရးတႀကီးေပးရန္မလုိေၾကာင္း သုံး သပ္လုိ႕ရသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ သုံးပုံတစ္ပုံ၏ သို္င္းရိြဳင္းဂလင္းအတြင္း သိုင္းရိြဳင္း ကင္ဆာဆဲလ္ေတြ မွီခုိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ခန္႕မွန္းၾကသည္။ ထုိအထဲမွ အမ်ား စုမွာ သုိင္းရိြဳင္းကင္ဆာကုိ ခံစားၾကရမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သိုင္းရိြဳင္းကင္ဆာ၏မည္သည္ ေရာဂါ လကၡကိုမွ ဘ၀တသက္တာကာလပတ္လုံး ခံစားၾကရမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္း ၾကပါသည္။

သုိင္းရိြဳင္းဂလင္းရွိသည့္ လည္ပင္းအေရွ႕ပုိင္းေနရာကုိ တီဗီဓာတ္မွန္႐ိုက္မည္။ မသကၤ ကာစရာ အရည္အိတ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အက်ိတ္ကေလး တစ္လုံးေတြ႕ခ်င္ေတြ႕မည္။ ဒါဆိုရင္ အပ္နဲ႕စုပ္ၿပီးျဖစ္ျဖစ္(FNAC)၊ ဓားပါးေလးႏွင့္ လွီး၍ျဖစ္ျဖစ္ အသားစအယူခံရေတာ့မည္။ လူ တစ္ေယာက္သည္ သိ္ု္င္းးရြိဳင္းကင္ဆာဆဲလ္ေတြ႕ သူ႕ဟာသူ ရွိေနတတ္သည့္ အရြယ္ေရာက္ ၿပီးသူမ်ား သုံးပုံတစ္ပုံလူအုပ္ထဲ ပါ၀င္ေနသူျဖစ္လွ်င္ ထုိ အသားစအေျဖမွာ ကင္ဆာဆဲလ္ မ်ားကုိ ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။ ဘ၀တေလွ်ာက္လုံးေပၚလာမွာ မဟုတ္သည့္၊ ေပၚလာဖုိ႕လည္ပင္းကုိ ဓားႏွင့္ အခြဲခံရမည္။ ဓာတ္သတၱိၾကြေဆးေတြကိုလည္း မ်ဳိခ်င္မ်ဳိရမည္။ ခြဲစိတ္မႈ၏ ေနာက္ဆက္ တြဲ ျပႆနာ၊ေတြ႕ေနမွေတာ့ ဘယ္သူက ေဆးမကုပဲေနရဲပါေတာ့မည္နည္း။ သည္ေတာ့ သုိင္း ရိြဳင္းကင္ဆာျပႆနာမွာ မလုိအပ္ပဲ ေဆးကုသမခံခ်င္ရင္ ေဆးႀကိဳၿပီးမစစ္သင့္ဟူေသာ အေျဖ ကုိ ရပါသည္။

ယေန႕ျပင္သစ္အီတလီ၊ ခ႐ုိေအးရွား၊ အစၥေရး၊တ႐ုတ္၊ ၾသစေၾတလ်၊ကေနဒါ ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမ်ားမွာ သုိ္င္းရိြဳင္းကင္ဆာႀကိဳတင္ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈႏႈန္းက ႏွစ္ဆ ေက်ာ္ျမင့္တတ္လာပါၿပီ။ မၾကာလွသည့္ အခ်ိန္မွာ ေတာင္ကုိရီးယား၏ ေျခရာကိုလုိက္ၿပီး သုိင္းရိြဳင္းကင္ဆာျဖစ္ပြားႏႈန္းေတြ ဆႏွင့္ခ်ီၿပီးတတ္လာပါေတာ့မည္။ ကုိယ္ေမႊးသည့္မီးကုိ ကိုယ္ျပန္သတ္ႏိုင္ဖုိ႕အတြက္ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ သင္ခန္းစာကုိ ယူလ်က္ သိုင္းရိြဳင္းကင္ဆာကုိ ႀကိဳတင္ၿပီး မရွာေဖြၾကဖုိ႕ သတိခ်ပ္စရာျဖစ္ပါေတာ့သည္။

Ref း Korea’s Thyroid- Cancer ” Epidemic ”- Screening and Overdiagnisis by Hyeong Sik Ahn, M.D., Ph.D.,Hyun Jung Kim, M.P.H., Ph.D.,and H. Gilbert Weich, M.D ., M.P.H.