ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းမ်ား

ျဖစ္တတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား- အရက္ေသစာ ေသာက္သံုးျခင္း
ျဖစ္တန္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား- ကိုယ္၀ျဖိဳးျခင္းနွင့္ ဗိုက္အဆီမ်ားသူမ်ား (အသက္ၾကီးသူမ်ား)
အရပ္ရွည္လြန္းသူမ်ား

အျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ား- သားသမီး မေမြးျခင္း
သေႏၶတားေသာေဟာ္မုန္းေဆး မ်ား ေသာက္သံုးျခင္း
အမ်ိဳးသမီးေဟာ္မုန္းေဆးမ်ား သံုးစြဲျခင္း
ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ထိေတြ႕မႈမ်ားျခင္း

ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈ နည္းေစေသာအေၾကာင္းမ်ား

ျဖစ္တတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား- မိခင္နို႔ တိုက္ေကၽြးျခင္း
ျဖစ္တန္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား- ကိုယ္ဝျဖိဳးျခင္း(အသက္ငယ္စဥ္)
ျဖစ္နိုင္ေသာ – ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း
အျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ား- ရာသီေနာက္က်မွေပၚျခင္း
ေသြးဆံုးသည့္ ကာလေစာျခင္း
အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္ သားသမီးေမြးျခင္း
အမွ်င္ဓာတ္၊ phyto-oestrogen ဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးျခင္း (ဥပမာ။ ။ပဲနို႔၊ တို႔ဖူး၊ ဂ်ံဳ၊ ဘယ္ရီသီးမ်ား၊ နွမ္း၊ မုန္လာဥနီ၊ ပန္းသီး စသည္။)
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)