ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ တီဘီဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ေရာဂါ

တီဘီေရာဂါကို လူအမ်ားစုက အဆုတ္နာအေနနဲ႔အသိမ်ားၾကမွာပါ။ တီဘီေရာဂါျဖစ္ရင္ ရင္ဘတ္ေအာင့္တယ္၊ ေခ်ာင္းဆိုးတယ္၊ ေသြးပါတယ္၊ စသျဖင့္သိၾကပါတယ္။ တီဘီေရာဂါကအဆုတ္မွာ အဆိုပါေဝဒနာေတြျဖစ္ေစသလို တစ္ကိုယ္လံုးပ်ံ႕သြားရင္လည္း ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အူေတြေရာက္သြားရင္ အူတီဘီ၊ ဦေႏွာက္အေျမႇးပါးကိုေရာက္ရင္ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္တီဘီျဖစ္တတ္ပါတယ္။

လူေတြရဲ႕ပင္မအာ႐ံုေၾကာစနစ္မွာ ဦးေႏွာက္ရယ္ေက်ာ႐ိုးမႀကီးရယ္ပါဝင္ၿပီး ေရာဂါပိုးေတြမဝင္ႏိုင္ေအာင္ အေျမႇးပါးေတြနဲ႔ကာရံထားပါတယ္။ အဲဒီအေျမႇးပါးေတြကို တီဘီေရာဂါပိုးေရာက္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ အေျမႇးေရာင္တီဘီေဝဒနာကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

တီဘီေရာဂါရဲ႕လကၡဏာေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ တေငြ႕ေငြ႕ဖ်ားတာ၊ ေခ်ာင္းဆိုးတာ၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္တာ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါတာ၊ အႀကိတ္ေတြစမ္းမိတာ၊ ပိန္လာတာ၊ ေခါင္းေခြၽးေတြထြက္တာ စသျဖင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေျမႇးေရာင္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေခါင္းကိုက္တာ၊ အန္တာ၊ဇက္ေၾကာေတာင့္ေနတာ၊ တက္တာ၊ အဖ်ားႀကီးတာေတြပါျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေရာဂါလကၡဏာေတြဟာ ကေလးေရာလူႀကီးပါဆင္တူႏိုင္ၿပီး အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

တီဘီေရာဂါဟာလူႀကီးကေလးမေရြးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ နဂိုက်န္းမာေရး ေကာင္းၿပီးသား ဘာေရာဂါမွအခံမရိွသူေတြမွာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားတဲ့သူေတြရိွပါတယ္။ ခုခံအားက်ဆင္းတဲ့ေရာဂါရိွသူေတြ၊ တျခားေရာဂါအခံ ေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအားက်ႏိုင္တဲ့ေဆးေသာက္ေနရသူေတြ စတဲ့သူေတြမွာဆိုရင္တီဘီေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခေကာ အျခားကု္ယ္အဂၤါမွာ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခပါပိုမ်ားတတ္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေတြကို တီဘီကာကြယ္ေတးေတြ ထိုးေပးေနပါတယ္။ အဆိုပါကာကြယ္ေဆးဟာ တီဘီေရာဂါကို ျဖစ္ပြားျခင္းကမကာကြယ္ႏိုင္ေပမယ့္ ျပင္းထန္တဲ့တီဘီေရာဂါမ်ဴိအစား (ဥပမာ ဦေႏွာက္အေျမႇးေရာင္တီဘီ) ျဖစ္လာႏိုင္ေျခကိုက်ေစႏိုင္ပါတယ္။

တီဘီေရာဂါရိွေနတာနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ကုသမႈခံယူထားရင္ အျခားေနရာေတြကို ပ်ံ႕ႏိုင္ေျခကိုေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ အဆုတ္ကေန အျခားေနရာကိုပ်ံ႕သြားရင္ေတာ့ ေသာက္ရတဲ့ေဆးပမာဏ၊ ေသာက္ရတဲ့အခ်ိန္အတိုင္းအတာ၊ စတာေတြကြာျခားႏိုင္ပါတယ္။

ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္နီဘီျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္လည္း ကုသမႈကို ေစာေစာစီးစီး ထိထိေရာက္ေရာက္ခံယူထားရင္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးေတြျဖစ္မလာေအာင္၊ ျဖစ္ၿပီးရင္လည္း ပိုမဆိုးလာေအာင္တားဆီးေပးပါတယ္။ မၾကာခဏတက္တာ၊ အေၾကာဆြဲတာ၊ ဦေခါင္းခြံထဲမွာ ေရေတြစုလာတာ၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးခ်ဳိ႕တဲ့တာေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဆးကိုပံုမွန္မေသာက္ရင္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ၊ ေဆးမတိုး တဲ့တီဘီေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

တီဘီဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ေရာဂါဟာ သေဘာသဘာဝအရျပင္းထန္ၿပီးဆိုးဝါးတယ္ဆိုေပမယ့္ ထိေရာက္စြာကုသမႈခံယူရင္ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ငယ္စဥ္က ကာကြယ္ေဆးထိုးထားရင္လည္း ဦးေႏွက္အေျမႇးေရာင္တီဘီကို ျဖစ္ပြားတာကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တီဘီေရာဂါျဖစ္ျဖစ္၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္တီဘီပဲျဖစ္ျဖစ္ထိေရာက္စြာ ကုသထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

Dr. ZZ