ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

၁။ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ လကၡဏာမ်ား
• ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္း(အသက္ရူလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ပါက သလိပ္ထြက္တတ္ပါသည္။)
• ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း (ေဆးလိပ္ေသာက္သူတြင္ ျဖစ္ပါက ကင္ဆာေရာဂါရွိမရွိ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးရမည္။)
• အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းပိတ္ျခင္း
o ေမာျခင္း၊
o အသက္ရူမဝျခင္း၊
o အသက္ရူသံမ်ား ၾကားေနရျခင္း၊
o စမ္းသပ္ရာတြင္ ပံုမမွန္ျခင္း၊
o ဓာတ္မွန္တြင္ အဆုတ္က်ံဳ႕ဝင္ေသာပံုစံမ်ား ေတြ႔ရျခင္း
• ေမာျခင္း စသည္။

၂။ အျခားေသာအဆုတ္ကင္ဆာတြင္ျဖစ္တတ္ေသာ လကၡဏာမ်ား
• လက္သည္းေျခသည္းမ်ား တင္းပုတ္ပံုစံ ဖုေဖာင္းလာျခင္း
• လက္ေကာက္ဝတ္အေပၚနွင့္ ေျခမ်က္စိ အေပၚ အရိုးေနရာမ်ားနာက်င္ျခင္း၊
• ညိႈ႕သက်ီးေနရာတြင္ ေဖာျခင္းတို႔အျပင္
• ဆီးမ်ားစြာသြားျခင္း
• ရင္သားၾကီးလာျခင္းစေသာ ေဟာ္မုန္းဓာတ္မ်ားေသာလကၡဏာမ်ားလည္း ေတြ႔နိုင္ပါသည္။

၃။ ကင္ဆာေရာဂါျပန္႔နွံ႔ေသာ လကၡဏာမ်ား
• နာက်င္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
• ကင္ဆာျဖစ္ရာဘက္တြင္ မ်က္ခြံက်ျခင္း၊ မ်က္လံုးေနာက္သို႔ အနည္္းငယ္ဝင္သြားျခင္း၊ သူငယ္အိမ္က်ဥ္းျခင္း၊ မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းေခၽြးမထြက္ျခင္း၊
• မ်က္ႏွာနွင့္လည္ပင္း ေဖာေရာင္ျခင္း
• အသံေျပာင္းသြားျခင္း
စေသာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အဂၤါမ်ားသို႔ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားျပန္႔ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ လကၡဏာမ်ားအျပင္
• ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းျခင္း
• လည္ပင္းတြင္အလံုးအက်ိတ္မ်ားစမ္းမိျခင္း
• အစာမ်ိဳျပႊန္ထိပါက အစာမ်ိဳရခက္ခဲျခင္း၊
• ဦးေနွာက္သို႔ျပန္႔ပါက တက္ျခင္း၊ မိန္းျခင္း၊ စသည္
• အသည္းသို႔ျပန္႔ပါက အသားဝါျခင္း၊
• အရိုးမ်ားနာက်င္ျခင္း စသည္

ေသြးနွင့္ ျပန္ေရေၾကာမ်ားမွတဆင့္ ျပန္႔ပြား၍ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားလည္းျဖစ္နိုင္ပါသည္။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)