အေအးမိဖ်ားနာသိေကာင္းစရာ

အေအးမိဖ်ားနာျဖစ္ပီဆိုပါက ကိုယ္ပူတက္ျခင္း၊

နာရည္ယိုျခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကို ၁ ပတ္မွ ၂ပတ္ထိ

ခံစားရႏိုင္ပါသည္

အေအးမိဖ်ားနာျခင္းျဖစ္လၽွင္ သက္သာေစေသာ

နည္းလမ္းမ်ားမွာ

(၁) ေရဓာတ္လံုေလာက္စြာျဖည့္တင္းပါ

ေရ၊အသီးေဖ်ာ္ရည္၊ပ်ားရည္ႏွင့္သံပရာရည္၊

တို႔ကေရဓာတ္ ကုန္ဆုံးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္

ခၽြဲက်ပ္ျခင္းကို သက္သာေစသည္

(၂)ေကာင္းမြန္စြာအနားယူပါ

အနားယူျခင္းက ကိုယ္ခံအားေကာင္းမြန္ေစပါသည္

(၃)လည္ပင္းနာျခင္း သက္သာေစရန္မွာ

_ဆားရည္ေႏြးႏွင့္ ပလုပ္က်င္းျခင္း

_ ငံုေဆးငံုျခင္း

(၄) ကိုယ္ပူတက္ျခင္း သက္သာေစရန္မွာ

ပါရာစီတေမာ ကဲ့သို႔ အကိုက္အခဲေပ်ာက္၊

ဖ်ားနာေပ်ာက္ေဆးေသာက္သံုးႏိုင္သည္

(၅)ႏွာပိတ္ျခင္း၊ႏွာရည္ယိုျခင္းအတြက္

ေရေႏြးေငြ႕ရူျခင္း၊ ႏွာေစးေပ်ာက္ေဆး

(ဘာမီတြန္)ကဲ့သို႔ ေဆးမ်ားေသာက္ႏိုင္ပါသည္