အျဖစ္အမ်ားဆံုးမွာ ရင္သားေပၚတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ နာက်င္မႈ မရွိေသာ အလံုးအက်ိတ္မ်ား ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
အျခားေသာလကၡဏာမ်ားမွာ
• နို႕သီးေခါင္းခ်ိဳင့္ဝင္သြားျခင္း
• နို႔သီးေခါင္းမွ ေသြးရည္ၾကည္ႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အရည္မ်ားထြက္ျခင္း
• ရင္သားအေရျပားေပၚတြင္ အနာမ်ားျဖစ္လာျခင္း
• ရင္သားအေရျပား ထူလာကာ ေမႊးညင္းေပါက္မ်ားထင္ရွားလာျခင္း
ထို႔အျပင္ ေရာဂါ ျပန္႔သြားေသာအခါ
• ခ်ိဳင္းေအာက္တြင္ အလံုးအက်ိတ္မ်ားေပၚလာျခင္း
• သားျမတ္ ရင္ဘတ္ၾကြက္သားမ်ားနွင့္ကပ္ကာ လႈပ္၍ မရေတာ့ျခင္း
• ရင္ညႊန္႔ရိုးမ်ားသို႔ ျပန္႔ျခင္းေၾကာင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
• အဆုတ္သို႔ျပန္႔သြားေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း စသည္
• အသည္းသို႔ျပန္႔ေသာေၾကာင့္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ အသားဝါျခင္း
• ဦးေနွာက္သို႔ျပန္႔ျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္းမူးျခင္း၊ သတိလက္လႊတ္ျဖစ္ျခင္း
စသည္တို႔ျဖစ္ေပၚလာပါက မေပါ့ဆသင့္ဘဲ ဆရာဝန္နွင့္ တိုင္ပင္ရပါမည္။
တစ္ခါတစ္ရံ ေရာဂါလကၡဏာမျပဘဲ ရင္သားကင္ဆာစစ္ေဆးရန္ ရင္သားဓာတ္မွန္ရုိက္ေသာအခါမွ ေတြ႔သည္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)