ေအာက္ေဖာ္ျပပါလကၡဏာမ်ားရွိေနပါက ေသြးအားနည္းျခင္းျဖစ္ေနနိုင္ပါသည္။
• ေမာလြယ္ျခင္း
• အားနည္းျခင္း
• ႏႈန္းျခင္း
• အသက္ရူၾကပ္ျခင္း
• ရင္တုန္ျခင္း
• ျဖဴေဖ်ာ့ျခင္း
• သတိလစ္ျခင္း
• အားနည္းလြန္းပါက နွလံုးထိခိုက္၍ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း စသည္။
ထိုသို႔ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျပသပါက နီးစပ္ရာေဆးခန္း၊ ေဆးရံုမ်ားတြင္ ေသြးအားနည္းရေသာ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြ၍ ကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။
ေသြးအားနည္းမႈျဖစ္တိုင္း ေသြးသြင္းကုသရန္မလိုအပ္ပါ။ ေသြးအားနည္းရေသာ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြကုသရန္နွင့္ ေသြးအားျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစရန္သာ ကုသမႈခံယူရန္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)