အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါ၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

ေရာဂါအဆင့္ ၃ဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။
၁။ ကနဦးအဆင့္
• ႏံႈးျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊
• ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္ျခင္း၊
• မစားခ်င္ မေသာက္ခ်င္ျဖစ္ျခင္း(အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း)၊
• ဗိုက္ညာဘက္အျခမ္းတြင္ နာက်င္ျခင္း၊
• ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ ၾကြက္သားမ်ား ကိုက္ခဲျခင္း။
၂။ အသား၀ါအဆင့္
• မ်က္သားမ်ားနွင့္ အသား၀ါလာျခင္း၊
• ဆီးအေရာင္ရင့္လာျခင္း၊
• ၀မ္းအေရာင္ေဖ်ာ့သြားျခင္း။
၃။ နာလန္ထေသာအဆင့္
• အစားစားခ်င္စိတ္ ျပန္ေပၚလာျခင္း၊
• ကိုယ္အပူခ်ိန္ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္လာျခင္း။
သို႔ေသာ္ ရက္သတၱပတ္အတန္ၾကာ ႏႈံျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း က်န္ေနတတ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)